Az EU Bíróság elnökének látogatása Karunkon 2016. május 18.

Koen Lenaerts a Lunch Time Lectures sorozatban tartott előadást a legfőbb európai bírói fórum ítélkezési gyakorlatáról

Koen Lenaerts, az EU Bíróság tavaly megválasztott elnöke Varga Zs. András dékán úr meghívására látogatást tett a jogi karon. Lenaerts elnök urat a Katholieke Universiteit Leuven professzoraként is üdvözöltük, mellyel idén tavasszal írt alá Karunk Erasmus együttműködési megállapodást.

A Lunch Time Lectures sorozatban május 18-án tartott előadás bemutatta, hogy az utóbbi években milyen sokszínűvé vált a legfőbb európai bírói fórum ítélkezési gyakorlata. Ma már jóval kevesebb belső piaci szabadságokhoz kötődő jogvita kerül a luxemburgi bírák elé, helyette olyan alkotmányos értékeket érintő kérdések kerülnek a Nagytanács elé, mint környezetvédelem, menekültek, biotechnológia vagy éppen az embrió fogalma. Lenaerts professzor az előadás után kötetlen beszélgetés keretében válaszolt az oktatók és PhD-hallgatók kérdéseire.

A rendezvényen részt vett Juhász Endre, az EU Bíróság magyar bírája, illetve Csehi Zoltán tanszékvezető úr, a Törvényszék nemrég kinevezett bírája is.

 

x