Budapest Ösztöndíj Program 2017. január 14.

Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot

A Program célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.
A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt - 2017 szeptemberétől, illetve 2018 februárjától 10 hónapon keresztül - szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.
A Programban legfeljebb 10 fő nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, utolsó tanulmányi évét megkezdő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki többek között:
*         valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;
*         a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
*         a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
*         a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.
A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

Az Ösztöndíj Program részletei és a kapcsolódó dokumentumok a Hallgatói pályázatok felületen érhetőek el.

x