Dékánválasztás 2016. június 15.

Új dékánt választott a Kar Tanácsa

Örömmel értesítem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem polgárait és munkatársait, hogy a Jog- és Államtudományi Kar Tanácsa a 26/2016. (VI.15.) számú határozatával támogatta Dr. Szabó István egyetemi tanár úr dékáni kinevezését 2016. szeptember 1-i hatállyal és ennek előterjesztését Excellenciás Nagykancellár Úrhoz.

Dr. Varga Zs. András

x