Eljárásjogi Szemle 2015. november 16.

Új folyóirat indul

Eljárásjogi Szemle név alatt negyedévente elektronikus formában új folyóirat jelenik meg a HVG-Orac Kiadó gondozásában. Az első lapszámot 2016 márciusára tervezik.

Szerkesztőbizottság:

Bárd Károly, Belovics Ervin, Darák Péter, Erdei Árpád, Harsági Viktória, Németh János, Patyi András, Varga István, Varga Zs. András

A szakfolyóirat a tervek szerint egy minőségorientált fóruma lehet az elméleti és gyakorlati szakemberek közötti párbeszédnek, így olvasótáborában is várhatóan ott lesznek a bírói, az ügyészi, az ügyvédi hivatás képviselői, valamint a közigazgatás szakemberei. A színvonal biztosítása érdekében fontos szerepe van az anonim lektorálásnak, amely a szakterület elismert szakembereinek bevonásával történik.

Az Eljárásjogi Szemlébe különböző műfajú írásokat várnak: tudományos szakcikkeket, jogesetek kritikai elemzését, esetlegesen recenziókat, konferencia beszámolókat.

www.eljarasjog.hu

x