Erasmus Intercultural Dinner 2019. március 22.

Félévente a Kari Erasmus tutorhálózatunk megszervezi az Intercultural Event elnevezésű programot a karunkra érkező külföldi Erasmus hallgatók aktív részvételével.

Minden nemzet diákjai elkészítik nemzetük legjellegzetesebb ételeit, italait. Az estet mindig nagy várakozás övezi, hiszen így a hallgatóknak lehetősége van sok más nemzet fogásait együtt megkóstolni és részesei lehetnek egy vidám hangulatú összejövetelnek, ahol némi betekintést is nyerhetnek diáktársaik kultúrájába, hiszen az esemény nyitásaként készülnek egy rövid produkcióval is, akár egy verssel, nemzeti énekkel vagy a himnuszuk eléneklésével; nemzeti színekkel díszítik a tálakat és öltözetükkel is gyakran utalnak hazájuk színeire; ez sokat hozzáad a közösségi élményhez.


Jó hangulatú verseny keretében díjazzuk az első három helyezett nemzetet, akik a leginkább kitettek magukért."Az esemény nyitásaként minden nemzet diákjai készülnek egy rövid produkcióval is.


Az estet mindig nagy váraközés övezi, hiszen így a hallgatóknak lehetősége van egy másik nemzet ételeit is megkóstolni, illetve egy apró betekintést is tehetnek diáktársaik kultúrájába.

 

x