Erdélyi jogesetmegoldó tábor 2018. május 4.

Pázmányos különdíjak

Erdélyi jogesetmegoldó táborban jártak hallgatóink

 2018. május 4–6. között az Erdélyi Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete által első alkalommal került megrendezésre a „Jog a gyakorlatban" című hallgatói szakmai tábor és jogesetmegoldó verseny, melyen Karunk két csapattal képviseltette magát.

A versenyen hat hazai jogi kar (PPKE, KRE, SZTE, PTE, ME, DE) mellett az Erdélyi Sapientia egyetem hallgatói mérettetek meg egymással büntetőjogi és polgári jogi szekciókban.
A háromnapos verseny részeként a hallgatóknak először írásban kellett megoldaniuk számos – büntetőjog esetében 10, polgári jog esetében 5 – jogesetet, melynek során a magyar jog szerint kellett értékelniük és feldolgozniuk a versenyfeladatokat. Az írásbeli forduló után másnap a csapatoknak szekciónként szóban is be kellett mutatniuk megoldásaikat, mely után az egyetemek oktatóiból álló zsűri értékelte mind az írásbeli, mind a szóbeli teljesítményüket.
A szakmai tábor keretében a résztvevők tudományos előadást hallhattak Dr. Veress Emődtől, aki a 20. századi Erdély magánjogi fordulópontjait, valamint a Bolyai Tudományegyetemen végzett jogászképzés múltját mutatta be, filmvetítéssel egybekötve, valamint kiránduláson vehettek részt, mely során Torockóra és Gyulafehérvárra látogattak el.
A versenyen mindkét Pázmányos csapat különdíjban részesült, a polgári jogi csapat tagjai Badacsonyi Katalin Tegza, Kozma Beatrix és Várkonyi Krisztina voltak, a büntetőjogi szekcióban pedig Fehér Viktória, Galambosi Gábor és Hurtony Alexandra képviselte egyetemünket.
Gratulálunk a résztvevőknek, és köszönjük a felkészítő és kísérő oktatók áldozatos munkáját!

 

x