Eszmecsere és élénk vita németül a felsőoktatásról 2019. február 6.

A felsőoktatás finanszírozásáról, az akkreditációról és az egyetemi előmenetelről tartottak német nyelvű műhelybeszélgetést karunkon.

A rendezvényen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának és a speyeri Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung kutatói vettek részt 2019. február 4-én, a Kar dékáni tanácstermében. Dr. Szabó István dékán úr ismertette az egyetemi életpálya szabályozásának változásait és modelljeit a magyar felsőoktatás rendszerében; Dr. Cristina Fraenkel-Haeberle a német és olasz modellek összehasonlító bemutatására vállalkozott. Dr. Komáromi László dékánhelyettes előadásában összefoglalta a felsőoktatási képzések akkreditációjának folyamatát és főbb szerveit, az eljárás különös eseteként pedig Dr. Pállinger Tibor Zoltán az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem akkreditációját mutatta be.

Dr. Horváth Írisz adjunktus asszony a hazai felsőoktatási finanszírozás rendszerét, különösen a jogi felsőoktatás helyzetét, Robert Alexander Böttner (LL.M.) pedig a német egyetemek állami finanszírozását és pályázati rendszerét ismertette. Az előadásokat élénk vita és eszmecsere követte, a résztvevők kifejezték reményüket, hogy mielőbb sor kerülhet egy hasonló, német nyelvű rendezvényre.

x