"Európa: Találd meg önmagad!" 2016. május 21.

A FIDE XXVII. Kongresszusának házigazdája volt Karunk

Az európai jog művelésének alakítására, fejlesztésére az akkor pár éve indult és még lassan bontakozó jogharmonizációs feladatok erősítése érdekében alapították meg 1961-ben Brüsszelben a Federation International de Droit Européen-t (FIDE), az Európai Jog Nemzetközi Szövetségét. A FIDE munkája elsősorban a nemzeti tagszervezetekben zajlik, emellett a kezdetektől minden második évben az egyik nemzeti szervezet a házigazdája a FIDE kongresszusainak, amelyek az évek során kialakult hagyományok szerint több száz résztvevő közreműködésével folynak le. A két kongresszus közötti időszakban a következő nemzeti szervezett elnöke egyúttal a nemzetközi szervezet elnöke is. 2010-ben, a madridi kongresszuson határozták el, hogy idén, a FIDE XXVII. Kongresszusának házigazdája a magyar tagszervezet lesz, így a 2014-16 közötti időszakra a magyar FIDE szervezet és annak elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, illetve alelnöke, Varga Zs. András a PPKE JÁK dékánja látta el az egész európai szervezet elnöki és alelnöki teendőit.

A kongresszusok hagyományai sorában tartozik az is, hogy az adott ország legkiválóbb egyetemi jogi karai közül az egyik biztosítja a közvetlen szervezést, lesz a szakmai és szociális programok elsődleges alakítója. 2014 óta, amikor a Kongresszus szervezése ténylegesen megkezdődött, ez a megtiszteltetés – és egyúttal az európai jogásztársadalom megbecsülése – a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, és annak Jog-és Államtudományi Karát illette.

A FIDE kongresszus így nagy presztízsű nemzetközi rendezvény, mely kiváló lehetőséget jelent Magyarország, és a szervező PPKE JÁK számára, hogy erősítse helyzetét az uniós jog tudományos és gyakorlati művelésében és egyben meghatározza ezen fontos esemény tematikáját is. A kongresszus előadói és résztvevői az európai jogtudomány legnevesebb képviselői, az Európai Unió Bíróságának bírái, főtanácsnokai, valamint az EU intézményei (Parlament, Tanács, Bizottság) jogi szolgálatainak tisztségviselői, illetve természetesen a tagállamok jogalkalmazó szerveinek vezető képviselői, a legnagyobb egyetemek oktatói. A FIDE Magyar Tagozata a 2016-os budapesti kongresszus javasolt fő kérdéseiként az európai bankuniót, az uniós versenyjog magánfelek általi, illetve kollektív igényeinek érvényesítését, valamint a hatáskörök és szabályozási feladatok Unió és tagállamok közötti megosztását jelölte meg. Mindezek mellett a Kongresszus első és utolsó napján plenáris előadásokban tárgyalják az európai integrációt foglalkoztató legfontosabb kérdéseket – 2016-ban az európai jog tényleges identitásának kérdéseit, az EU külkapcsolatait, ezen belül is különös figyelmet szentelve az un. TTIP-nek (az Európai Unió és az Egyesült Államok között készülő szabad kereskedelmi egyezmény tervezetének).

A két évvel ezelőtt e tárgyban indult kezdeményezést követve a PPKE JÁK a Kongresszus előtti napon, május 18-án konferenciát szervezett a számos országból érkezett doktorandusz hallgatóknak, a Konrad Adenauer Stiftung támogatásával, számos résztvevővel.

A Kongresszus nyitó plenáris ülésén, május 19-én a szervezők részéről Darák Péter, a Kúria és egyben a FIDE elnöke, illetve Ft. Szuromi Szabolcs Anzelm egyetemi tanár, a PPKE rektora köszöntötte a résztvevőket. Rektor Úr megnyitójában hangsúlyozta a Ius Commune Europae, egy új európai jogrend kialakításának szükségességét, amelynek egyik példája lehet az európai magánjog kodifikálásának lehetősége, mint olyan terület, amelyben az integráció iránti igények, illetve a nemzeti jogrendek sajátosságainak megőrzése együtt mutatkozik meg. Megnyitó előadást tartott az európai jog különböző értékeit hangoztatva Koen Lenaerts egyetemi tanár (Leuveni katolikus Egyetem), az Európai Bíróság elnöke, Trócsányi László egyetemi tanár, igazságügyi miniszter és Francisco Fonseca Morillo, az Európai Bizottság főigazgató-helyettese.

Május 19-én délután, illetve május 20-án délelőtt és délután került sor a három fő téma részletes tárgyalására. Ennek előkészítése során az egyes témák általános jelentéstevői kérdőíveket fogalmaztak meg, amelyekre nemzeti jelentéstevők válaszoltak. Az általános jelentéstevők előzetesen összesített jelentéseket tettek közzé, és ezekhez még az un. intézményi jelentéstevők – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság vezető szakemberei – által írt jelentések is csatlakoztak. Volt tehát megfelelő alapanyag arra, hogy a rangos moderátorok által vezetett három tanácskozási forduló élénk és tartalmi vitát hozzon.

A Kongresszus zárásaként, a plenáris előadásokat követően a FIDE portugál szervezete vette át az elnökséget a következő két évre, mint a XXVIII. Kongresszus házigazdája. A Kongresszus eredményeit Varga Zs. András, egyetemi tanár, a PPKE JÁK dékánja összegezte. Zárszavában kiemelte, hogy Európa jövője, az „egység a sokféleségben" biztosítja Magyarország jövőjét is. Századokon át más nemzetek között és más nemzetekkel együtt éltünk, és közben hordoztuk alkotmányos identitásunkat. Ez az identitás tette lehetővé, hogy túléljük a XVI-XVII. századi iszlám hódítást. Utalt arra, hogy amikor az egyetemet Pázmány Péter megalapította, Magyarország zöme megszállás alatt volt – Buda és Pest is. Végül a résztvevők figyelmébe ajánlotta Szent II. János Pál Pápa Santiago de Compostellaban több mint harminc éve elhangzott szavait: „Európa: Találd meg önmagad!... Légy önmagad! Fedezd fel kezdeted. Lehelj életet gyökereidbe. Lelki egységedet más vallások és a szabadság iránt tanúsított teljes légkörében építsd újra... Lehetsz még a civilizáció világítótornya és a világ haladásának motorja."

A konferenciáról készült angol nyelvű összefoglaló itt tekinthető meg. 

x