Gratulálunk! 2018. május 25.

Természetjog Kiváló Kutatója címet kapott Dr. Kuminetz Géza tanszékvezető egyetemi tanár

2018. május 25-én harmadik alkalommal rendezték meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának (JÁK) Jogbölcseleti Tanszékéhez kötődő Ius Naturale Kutatócsoport szervezésében a Természetjog Napja konferenciát. A rendezvényen, melynek célja a hazai természetjogi gondolkodás összefogása, idén is átadták a Természetjog Kiváló Kutatója megtisztelő címet, melynek idei díjazottja Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszékének vezetője.

Dr. Kuminetz Géza tanszékvezető úr az Aquinói Szent Tamás jog- és állambölcseletének és a tomista jogfilozófiai hagyománynak mélyreható és alapos elemzéseivel elévülhetetlen érdemeket szerzett magának a kortárs természetjogi gondolkodásban.

Az oklevelet Szabó István, a PPKE JÁK dékánja, valamint Frivaldszky János, a Jogbölcseleti Tanszék és a Ius Naturale Kutatócsoport vezetője adta át a díjazottnak munkássága elismeréseként. Frivaldszky János méltató beszédében elmondta, Kuminetz Géza nem csupán számos, kivételes tudást és ritkán tapasztalható bölcsességet árasztó könyvével vívta ki a szakma őszinte nagyrabecsülését az elmúlt évtizedek alatt, hanem melegszívű és szerény személyiségével is, amely sokak számára igazi példaképpé emeli őt.

x