Gyászhír 2017. augusztus 11.

Dr. Lábady Tamás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy augusztus 11-én Dr. Lábady Tamás Karunk címzetes egyetemi tanára, volt alkotmánybíró és a Pécsi Ítélőtábla volt elnöke, életének 74. évében, hosszan tartó és méltósággal viselt betegséget követően, visszaadta lelkét Teremtőjének. Lábady Tamás rendíthetetlen hite, az élet, a házasság és a család iránti elkötelezettsége, kimagasló szakmai felkészültsége egész Karunk számára példa marad. Az Örök Világosság fényeskedjék neki!

A temetés pontos időpontjáról a család a későbbiekben tájékoztatja Karunkat.

Lábady Tamás 1944-ben született Baján. 1968-ban Summa cum laude fokozattal szerzett jogi doktorátust Pécsett.
1970-76 között polgári ügyszakos járásbíró Siklóson, majd városi bírósági bíró Pécsett. A Pécsi Megyei bíróságág bírája.
1990-1999 között az első Alkotmánybíróság tagja. Az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. Korábban, 1974-1999-ig a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékén óraadó, adjunktus, majd egyetemi docens. 1995-től Karunk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapító és kiemelkedően népszerű oktatója. Hosszú időn át a JÁK választott képviselője az Egyetemi Tanácsban. Az új Polgári Törvénykönyv megalkotására létrehozott Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagja.
1999-2001 között a Baranya Megyei Bíróság tanácselnöke. 2003-ban a Pécsi Ítélőtábla elnöke lett.
2014-től címzetes egyetemi tanár.

Ft. Dr. Szuromi Szabolcs rektor úr megemlékezése Lábady Tamásról

x