Gyászhír 2017. augusztus 11.

Dr. Lábady Tamás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy augusztus 11-én Dr. Lábady Tamás Karunk címzetes egyetemi tanára, volt alkotmánybíró és a Pécsi Ítélőtábla volt elnöke, életének 74. évében, hosszan tartó és méltósággal viselt betegséget követően, visszaadta lelkét Teremtőjének. Lábady Tamás rendíthetetlen hite, az élet, a házasság és a család iránti elkötelezettsége, kimagasló szakmai felkészültsége egész Karunk számára példa marad. Az Örök Világosság fényeskedjék neki!

Drága halottunkért 2017. augusztus 23-án 14 órakor a piliscsabai nagytemplomban (2081 Piliscsaba, Templom tér 12.) engesztelő szentmiseáldozatot mutatunk be hálát adva életéért, amelyet követően 15 órakor helyezzük őt örök nyugalomra a piliscsabai köztemetőben (Kinizsi Pál utcai bejárat).
Határozott végakarata szerint a gyászoló család megkér mindenkit, hogy virágok, koszorúk helyett az erre szánt összeggel támogassák a Házas Hétvége Katolikus Alapítványt (11702036-20599375) vagy a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitászt (50400113-11093668) vagy bármely segélyszervezetet.

Lábady Tamás 1944-ben született Baján. 1968-ban Summa cum laude fokozattal szerzett jogi doktorátust Pécsett.
1970-76 között polgári ügyszakos járásbíró Siklóson, majd városi bírósági bíró Pécsett. A Pécsi Megyei bíróságág bírája.
1990-1999 között az első Alkotmánybíróság tagja. Az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. Korábban, 1974-1999-ig a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékén óraadó, adjunktus, majd egyetemi docens. 1995-től Karunk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapító és kiemelkedően népszerű oktatója. Hosszú időn át a JÁK választott képviselője az Egyetemi Tanácsban. Az új Polgári Törvénykönyv megalkotására létrehozott Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagja.
1999-2001 között a Baranya Megyei Bíróság tanácselnöke. 2003-ban a Pécsi Ítélőtábla elnöke lett.
2014-től címzetes egyetemi tanár.

Ft. Dr. Szuromi Szabolcs rektor úr megemlékezése Lábady Tamásról

Dr. Lábady Tamás címzetes egyetemi tanár lelki üdvéért Ft. Dr. Szuromi Szabolcs rektor úr emlékmisét mutat be 2017. augusztus 22-én kedden, este 6 órakor az Egyetemi Templomban.

x