Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem 2015. október 16.

Az Emlékérmet Láncos Petra Lea, az Európai Jogi Tanszék docense vehette át Herczegh Géza özvegyétől

2015. október 16. napján került megrendezésre a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem átadó ünnepség a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Az emlékérmet az 1993-2003 között a hágai Nemzetközi Bíróság bírájának, – korábban a Magyar Tudományos Akadémia tagja és az Alkotmánybíróság helyettes elnöke – Herczegh Gézának az emlékére alapították, amellyel fiatal magyar kutatók munkásságát kívánják elismerni.

A magyar nemzetközi jogászok körében az egyik legrangosabb eseménynek számító pályázatra olyan kutatók pályaművét várták, akik a nemzetközi bíráskodás, a humanitárius nemzetközi jog, a nemzetközi kisebbségvédelem, az emberi jogok nemzetközi jogi védelme, a magyar diplomáciatörténet, az alkotmánybíráskodás és a nemzetközi jog kapcsolatának, vagy az európajog és a nemzetközi jog kapcsolatának tárgykörében elmélyült ismereteikről tettek bizonyságot munkásságuk által. Az Emlékéremre és az ahhoz társuló ösztöndíjra 2014. év során sikerrel megvédett PhD disszertációval, posztgraduális tanulmányai lezárásaként készített és elfogadott szakdolgozattal, kiadott szak- vagy tankönyvvel, illetőleg monográfiai terjedelmű kézirattal lehetett pályázni.
Herczegh_Geza

Az ünnepséget Martonyi János volt külügyminiszter, egyetemi tanár nyitotta meg előadásával. A volt miniszter a nemzetközi gazdasági kapcsolatokról szólva kifejtette, hogy a multilaterális kereskedelmi kapcsolatokban rejlő lehetőségek kimerültek, és meglátása szerint a jövőben sokkal nagyobb jelentőséget fognak kapni a bilaterális és regionális szerződések. Ennek okaként az emberi jogokat, illetőleg a környezetvédelmet jelölte meg tekintettel arra, hogy ezek az utóbbi formában jobban szabályozhatóak.

Ezt követően Sonnevend Pál egyetemi docens ismertette az idei évre beérkezett négy pályaművet. Ezek a „Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban", „Nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban", „A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata", illetőleg a „Protection of the Roma Minority under International and European Law" (A roma kisebbség védelme a nemzetközi jogban és az európai jogban) címmel kerültek beküldésre.

Elsőként a Herczegh Géza Emléklap került átadásra, melyet Szalai Anikó, a Szegedi Állam- és Jogtudomány Karának docense kapott a „Protection of the Roma Minority under International and European Law" című munkájának elismeréseként. Kutatási területe a nemzetközi szerződések jogára és a fegyveres konfliktusok nemzetközi jogi hatásaira irányul, e mellett azonban számos tudományos eredmény köthető a kisebbségvédelem és az emberi jogok területén is a nevéhez.

Ezt követően került átadásra a Herczegh Géza emlékérem és ösztöndíj, melyet Láncos Petra Lea, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Európai Jogi Tanszékének docense vehetett át Herczegh Géza özvegyétől. Ádány Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője laudációjában elmondta, a szerző gyakorló szaktolmácsként személyes tapasztalataira építve készített rendkívül átfogó és hiánypótló művet, amelyet leginkább a nyelvi probléma átfogó kezelése és a nyelvpolitika szintetizálása határoz meg. A szerző olyan meghatározó kérdésekre keresi a választ, minthogy egyáltalán kell-e nyelvpolitika? Milyen szerepe van a tagállamoknak, illetőleg az uniós intézményeknek a nyelvpolitika kialakításában? Szükség van-e az uniós nyelvpolitika megreformálására és ennek milyen lehetőségei vannak? A mű tudományos értékét emeli, hogy nem csak jogi, hanem nyelvi, közgazdasági, szociológiai elemzés is megjelenik benne, a különféle megközelítési módok pedig koherens egésszé állnak össze a műben.

 

Forrás: http://www.arsboni.hu/a-nyelvpolitika-es-nyelvi-sokszinuseg-az-europai-unioban-cimu-palyamu-a-herczegh-geza-nemzetkozi-emlekerem-uj-dijazottja.html

x