Húsvét 2021 2021. április 3.

Szabó István dékán úr húsvéti gondolatai

Tavaly Húsvétra az „első hónap" című levelet fogalmazhattam meg, a járványveszély kihirdetésétől éppen egy hónap telt el a Megváltó feltámadásának ünnepéig. Azóta eltelt egy újabb esztendő, és még mindig a pandémia árnyékában élünk. Tudjuk, a járványok, betegségek figyelmeztetések számunkra. Mindig emlékezzük arra, a világ urai nem mi vagyunk, az egyre óriásibbnak hitt emberi tudás egy pillanat alatt elenyészhet. Reményünk azonban örök, nagypéntek után minden esztendőben a feltámadás napját ünnepeljük.

Ezúton szeretnék a Kar minden oktatójának, dolgozójának és hallgatójának kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánni.

Mindenkinek megköszönni áldozatos munkáját, amely nyomán a rendkívüli körülmények között is elláttuk feladatainkat. Nyugodt szívvel bízhatunk abban, hogy nagypéntek után mindennapi életünkben is eljön húsvét, a szenvedést a béke és az öröm váltja fel.
2021 húsvétján így még nagyobb bizalommal és hittel kell ünnepelnünk. Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon.

Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

x