III. helyezés országos pályázaton 2019. december 18.

Nagy Luca ötödéves hallgatónk pályamunkájával a Mailáth György Tudományos Pályázaton III. helyezést ért el.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró, a Magyar Királyi Curia egykori elnöke emlékére 2014-től évente tudományos pályázatot ír ki. A pályázat keretében joghallgatók, valamint a bírósági dolgozók külön szekciókban nyújthatnak be tanulmányokat polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási szekcióban. A témajavaslatok minden esetben szervesen kapcsolódnak a bírósági gyakorlathoz. A dolgozatokkal szemben alapvető elvárás a választott kérdéskör tudományos igényű feldolgozása. A pályamunkákat Bíráló Bizottság értékeli, amelynek tagjai a bírósági szervezetrendszer valamennyi szintjét képviselik.

Nagy Luca témája ,,A gyermektartásdíj megállapításának gyakorlata" volt a polgári jogi szekció joghallgató tagozatán, amely választható témában - mint utóbb kiderült - a legtöbb dolgozatot nyújtották be a pályázók. Ezek között

Lucáé lett a legjobb pályázat.

A díjátadóra az Országos Bírósági Hivatalban került sor a Consilium Peritorum keretében múlt pénteken.

Szívből gratulálunk!

x