Isépy Tamás Emlékérmet kapott Dr. Szabó István 2020. augusztus 24.

Ma vehette át a díjat dékán úr.

Az Isépy Tamás Emlékerem széles körben köztiszteletben álló, kiemelkedő jogászi- közéleti tevékenység elismeréseként adományozható.

A díjat Varga Judit, igazságügyi miniszter adta át dékán úrnak.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

x