Kari TDK 2018. május 7.

Valamennyi résztvevőnek szívből gratulálunk, témavezetőiknek pedig köszönjük a felkészítésre fordított energiáikat!

Kiváló dolgozatokat és értékes opponenciákat hallhattunk a május 7-i kari TDK-n is. Ebben a félévben a közös TDK-s programok lezárultak, azonban a konzulenssel folytatott közös munkát és az érdemi kutatást a nyár folyamán is érdemes tovább folytatni az őszi, azaz az októberi és a novemberi kari TDK-kra való sikeres felkészülés érdekében.

A májusi kari TDK-n a szerzők közül Almási Dániel bizonyult a legjobbnak, így ő érdemelte ki az I. helyezést.A II. helyezett Suller Zénó, a III. helyezett pedig Badacsonyi Katalin Tegza lett. Az opponensek erős mezőnyében végül Drótos Debóra és Tóth Dorottya kaptak kiváló opponens díjat.

SZERZŐ TÉMAVEZETŐ OPPONENS
Szász Szilvia Dr. Raffai Katalin Vad Viktória Zsuzsanna
Suller Zénó  Drótos Debóra Dr. Ádány Tamás Drótos Debóra
Rácz Gergely András Dr. Pogácsás Anett Boross Luca Orsolya
Pethő Rebeka Tünde Dr. Szabó Marcel Csőke Ádám
Csordás Rómeó Dr. Belovics Ervin Kuron Dániel
Badacsonyi Katalin Tegza Dr. Szilágyi Pál Béla Molnár Orsolya
Almási Dániel Dr. Könczöl Miklós Tóth Dorottyax