Kari TDK beszámoló és eredmények 2020. november 11.

November 6-án tartottuk meg a XXXV. OTDK előtti utolsó kari TDK-t, melyen a hallgatók öt tagozatban 59 dolgozatot mutattak be.

Általánosságban is elmondható, hogy minden ilyen konferencia különleges, hiszen az itt induló szerzők mögött nagyon komoly kutatómunka és rengeteg lemondás áll, ami önmagában is nagyra becsülendő. Az idei diákköri konferencia további különlegessége volt a kiemelkedően nagyszámú induló és az is, hogy a járványra tekintettel a versenyt online bonyolítottuk le. Ez sajnos sokat rontott az esemény személyességén, ugyanakkor pozitív tapasztalat volt a megszokottnál lényegesen nagyobb nyilvánosság és a résztvevők rendkívül pozitív alkalmazkodási képessége.

Reggel 9 órakor Erdődy János TDT elnök száz résztvevő jelenlétében nyitotta meg az eseményt, majd a konferencia öt tagozatban folytatódott (a lehetőségekhez mérten tematikus bontásban), egyenként 11-12 indulóval. Habár a tagozati ülések maratoni hosszúságúak voltak (14 óra körül fejeződtek be), a résztvevők és a szakmai bizottságok lelkesedése is kitartott, köszönhetően az általánosan magas színvonalnak és az érdekes témaválasztásoknak. Örömteli volt, hogy a hallgatói opponensek is jellemzően lelkiismeretes és színvonalas bírálatokkal készültek, ami a bizottságok munkáját is segítette, továbbá a szerzőket is további gondolkodásra ösztönözte. Sokszor izgalmas szakmai viták is kibontakoztak, amit a szűkös időkeret miatt sajnos kordában kellett tartani.
A bizottságoknak a tagozati ülések végén a helyezett dolgozatokról (60%-os arányban az írásbeli, 40%-ban pedig a szóbeli teljesítményeket kellett figyelembe venni) és a kiváló opponensi díjakról is volt lehetőségük dönteni.  Majd az eredmények kihirdetése következett, amelyre a mostoha körülmények közepette is igyekeztünk a lehetőségekhez képest ünnepélyes keretek között sort keríteni.

A kari TDK legfőbb tapasztalatai, hogy a nagyon kedvezőtlen keretek között sem csökkent a diákköri munka iránti érdeklődés (erre utal a dolgozatot bemutató szerzők és az opponensek jelentős számú részvétele is), továbbá az, hogy az általánosan magas színvonal miatt várhatóan erős dolgozatokat nevezhetünk majd az OTDK-ra. Az elkövetkező időszak feladata most éppen az lesz, hogy az indulók közül kiválasszuk azt a 40 dolgozatot, amelyeket annak szerzői az országos fordulón is bemutathatnak majd.
Habár az OTDK-ra sajnos nem tudunk mindenkit nevezni, de

az eddig elvégzett munka miatt a dolgozatok szerzőit és az opponenseket is hatalmas dicséret illeti.


Kari TDK eredmények:

Büntetőjogi tagozat:
I. Meleg Veronika
II. Martinas Roxana Vivien
III. Bácskai Máté
III. Pecsi Andrea Brigitta

Közjogi I. tagozat:
I. Csapodi Márton
II. Bartl Bálint-Barabás Jakab (közös dolgozat)
III. Stock Szabolcs
III. Balla Boróka Luca

Közjogi II. tagozat:
I. Szabó Kenéz
II. Szabó Tamás
II. Kittler Laura
III. Kondrát Flóra

Magánjogi tagozat:
I. Karácsony Dávid-Lengyel Rita (közös dolgozat)
II. Geyer-Hirt Dóra
III. Borsi Rebeka

Vegyes tagozat:
I. Krizsán Zoltán
II. Mudra Márton István
III. Frész Lőrinc Imre

Kiváló opponensi díjban részesültek:
Dankó Anna
Elekes Péter László
Ilosvai András
Lekka Ákos
Major Fruzsina
Majoros Luca
Mihály Kristóf
Sárpátki Eszter
Taubert Bendegúz

Zsűritagok:

Dr. Bándi Gyula (tanszékvezető egyetemi tanár)
Dr. Békés Ádám (egyetemi docens)
Dr. Erdődy János (egyetemi docens, dékánhelyettes)
Dr. Gerencsér Balázs (habilitált egyetemi docens)
dr. Horváth Katalin Renáta (megbízott oktató)
Dr. Kurunczi Gábor (megbízott oktató)
Dr. Landi Balázs (egyetemi docens)
Dr. Novák Csilla (megbízott oktató)
dr. Papp János Tamás (megbízott oktató)
Dr. Pogácsás Anett (egyetemi adjunktus)
Dr. Schanda Balázs (tanszékvezető egyetemi tanár)
Dr. Szabó Ildikó (megbízott oktató)
Dr. Szilágyi Pál Béla (egyetemi docens)
Dr. Tattay Szilárd (egyetemi docens)
Dr. Varga Ádám (megbízott oktató)

Gratulálunk minden hallgatónak tudományos munkájához, köszönjük a zsűrizést és
az opponensi szolgálatot!

 

A kari TDK felelősök: Pogácsás Anett, Kurunczi Gábor és Varga Ádám

 

A rendezvény a Pázmány Péter Katolikus Egyetem NTP-HHTDK-19-0051. sz. ,,PPKE JÁK TDK műhelyek '19 - a tehetségek kibontakozásáért" projektje keretében került megrendezésre

x