Kitüntetések a Pázmány Nap alkalmából 2015. október 15.

Kitüntetettjeink: Prof. Dr. Burián László, Dr. Halustyik Anna, Boncza Hajnalka

Burián László professzor úr és Halustyik Anna docens asszony magas szintű oktatói és kutatói munkáját Pázmány Plakettel ismerték el.

Dr. Burián László Karunkra Bánrévy Gábor hívására 1998-ban érkezett, ahol 2001. óta a Nemzetközi Magánjogi Tanszék vezetője. Fő kutatási területe a nemzetközi magánjogon belül a nemzetközi kötelmi jog, de közel száz magyar és idegen nyelvű publikációja szerteágazó és alapos kutatómunkáról tanúskodik, ugyanakkor aktív választottbíróként a gyakorlattól sem távolodott el. Burián László professzor urat kollégái és hallgatói is egy csendes, ugyanakkor nagytudású szakemberként és jó vezetőként tisztelik.

Dr. Halustyik Anna kiemelkedő szakember, elkötelezett kutató, kiváló oktató és példaértékű vezető, aki több mint hatvan magyar és angol nyelvű publikáció szerzője, a bankjog hazai szakértője, így aktívan jelen volt és közreműködött a rendszerváltást követően a magyar bankszabályozás kialakulásában. A docens asszony több mint 17 éve vezeti hűséggel Karunk Pénzügyi Jogi Tanszékét.

Bonca Hajnalka, a Dékánhelyettesi Titkárság adminisztrátora a Karért végzett áldozatos munkája elismeréseként oklevélben részesült.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

x