Kopits Ösztöndíj 2020. szeptember 25.

A Pázmány Alapítvány Kopits tanulmányi ösztöndíjat hirdet, a 2020/2021-es tanévre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói körében.

A Pázmány Alapítvány (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.) Kopits tanulmányi ösztöndíjat hirdet, a 2020/2021-es tanévre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói körében.

Az alapító és az ösztöndíj bemutatása:
Az ösztöndíj alapítóinak célja néhai Dr. Kopits Imre neves orvosprofesszor szellemi hagyatékának ismertetése és szellemiségének terjesztése: a keresztény-nemzeti gondolat előmozdítása Magyarországon. Az adományozó Kopits-család, azon diákoknak ajánlja fel az ösztöndíjat, akik ezen szellemi örökséget továbbviszik és kiemelkedő eredményt érnek el tanulmányaik során.

Pályázaton való részvétel feltételei:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem azon hallgatói vehetnek részt a pályázaton, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és tanulmányaik során kiemelkedő eredményt értek el. Több hasonló jelölt esetén további figyelembeveendő kritériumok: szociális helyzet, vallásos elhivatottság, az Egyetem javára vállalt önkéntes munka.

A pályázat benyújtásának módja - elektronikus: kopits.osztondij@ppke.hu

A pályázóknak a csatolt űrlapot kell kitölteni, és annak mellékleteivel felszerelve benyújtani azt a fenti e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 5. 16.00
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete: A pályázaton azon hallgatók vesznek részt, akiket oktatóik erre érdemesnek találnak, és ezt ajánlásukkal igazolják. Az aktív hallgatói jogviszonyt, valamint a tanulmányi átlagot a neptunból kinyomtatott lappal kérjük igazolni.
Az eredményhirdetés időpontja: 2020. október 23-án e-mailben
Az oklevél átadásának időpontja: 2020. november első fele, a pontos helyszínt és időpontot a nyertesek e-mailban fogják megkapni.
A pályázók díjazása: A 2020/2021. tanévben 1.000.000 Ft kerül kiosztásra, karonként 250.000 Ft összegben (karonként egy hallgató részesül díjazásban).

 

Az oklevelek átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az ösztöndíj folyósítására az ösztöndíjas és a Pázmány Alapítvány ösztöndíjszerződést kötnek.
A pályázók elfogadják, és tudomásul veszik a kiírónak azt a jogát, hogy a beérkezett pályázatokat kizárólagos hatáskörben, önállóan és saját belátása szerint értékelje.

Budapest, 2020. szeptember 24. Pázmány Alapítvány

A pályázati űrlap ide kattintva letölthető.

x