Morus Szent Tamás Felvételi Kiválósági Ösztöndíj 2020. január 17.

Ösztöndíj 100 nappalis önköltséges jogász hallagató számára.

Az állami ösztöndíjas helyek számát intézményenként

80 főben korlátozták
a jogász osztatlan mesterképzési szakon, és
az állami ösztöndíjas ponthatár minimuma 350 pont lett.

A közvetlenül a jelentkezési időszak előtt módosított felvételi feltételek a jelentkezőkben bizonytalanságot keltettek, ami sokukat a már eldöntött intézményválasztás újragondolására késztetheti. A Pázmány részére a jogász szakon biztosított 70 nappalis és 10 levelezős állami ösztöndíjas hely kevesebb a tavalyinál (145+55), míg más jogi karokon a tavalyihoz képest minden bizonnyal több ösztöndíjas hely kerülhet betöltésre. Így tényként kezelhetjük, hogy 2020-ban egyes karokon alacsonyabb pontszámokkal lehet majd állami ösztöndíjas helyekhez jutni.

A Pázmány jogi karán úgy érezzük, hogy az elmúlt évtizedben kialakult intézményválasztási tendenciák egyben

minőséget is közvetítenek.

Az eredetileg a Pázmányt választó jelentkezőket ezért arra kérjük, hogy a finanszírozási szabályok módosulása miatt ne bírálják felül eddigi elképzeléseiket!

Az önköltséges képzés terheinek csökkentésére
az első két félévre

„Morus Szent Tamás Felvételi Kiválósági Ösztöndíjat" hirdetünk,

amelynek összege félévente az önköltség összegének 50%-a.

Feltételei:

  • jogász mesterszakra önköltséges nappali tagozatos képzésre felvételt nyert,
  • az állami ösztöndíjas ponthatárt el nem érők között pontszáma alapján az első 100 hallgató között van,
  • 2020-ban érettségizett,
  • 2020 szeptemberében beiratkozott.

A felsorolt feltételek közül mindegyiknek teljesülnie kell. A pontos pályázati feltételek ITT olvashatók.

Az ösztöndíj nem önköltség kedvezmény, hanem az egyetem által nyújtott pénzbeli juttatás, így mellette a diákhitel bármely formája teljes egészében igénybe vehető. A tanulmányok további éveiben pedig hasonló összegű

Szent Ivó Kiválósági Ösztöndíj pályázható.

Ennek összege szintén a hallgató által fizetendő önköltség 50%-a.
A pályázat elbírálása során 80%-os súllyal esik latba a tanulmányi teljesítmény (összesített korrigált kreditindex) és 20%-os súllyal a hallgatói tudományos és egyetemi szervezői munka. Ezt az elmúlt években olyan önköltséges joghallgatók nyerték el, akiknek tanulmányi átlaga (összesített korrigált kreditindexe) 4,0 körül volt.

Akik számára az önköltséges képzés a kínált ösztöndíjak mellett is túl nagy terhet jelent, azoknak javasoljuk, hogy fontolják meg az igazságügyi igazgatási alapszakra történő jelentkezést. Itt nincs előre limitált ösztöndíjas keretszám, a 350-es minimumponttól a Pázmányra is jó eséllyel be lehet jutni. Az igazságügyi igazgatási oklevél maga is felsőfokú végzettség, s megszerzését követően rövidített (6-8 félév alatt befejezhető) jogászképzést is kínálni tudunk.

x