Nemzetközi munkajogi konferencia Chilében 2019. október 2.

Idén júniusban negyedik alkalommal rendezték meg a Labour Law Research Network konferenciáját, Chilében, Valparaiso-ban. Karunkat Gyulavári Tamás és Kártyás Gábor képviselték.

Ez a rendezvény az egyik legnagyobb nemzetközi tudományos esemény a munkajog tudomány művelői körében.


Valparaiso - a konferencia helyszíne

Az egyetem épülete

  A Labour Law Research Network (LLRN) 2011 óta működő nemzetközi tudományos közösség, amely a munkajoggal foglalkozó kutatóközpontokat, egyetemi tanszékeket tömörít, a világ minden részéről. A szervezet tevékenységének legfontosabb része a kétévente megrendezett konferenciája, amelyre átlagosan 200-300 résztvevő érkezik, öt kontinensről.

Az LLRN konferenciák sajátossága, hogy nem előre felkért előadók juthatnak csak szóhoz, hanem bárki, aki a szervezők által kijelölt, aktuális témákban kutat, és sikeres pályázatot ad be előadás tartására. A programok sokszínűségét jól mutatja, hogy

egy-egy konferencián akár 200 előadó is szerepel, a tanácskozás 9 párhuzamos szekcióban,
három napig zajlik.

A 2019-ben negyedik alkalommal megrendezett LLRN konferencia helyszíne – Barcelona (2013), Amsterdam (2015) és Toronto (2017) után – Dél-Amerika, Chile volt. Az óceán partján fekvő Valparaiso annak ellenére kiváló helyszíne volt a rendezvénynek, hogy – mivel a déli féltekén fekszik – a június végi időpontban ott tél volt, 10-15 Celsius fok körüli nappali hőmérséklettel.

Az előadások ezúttal is a munkajog aktuális kérdéseivel foglalkoztak, így kiemelt figyelmet kapott a digitalizáció munkahelyekre gyakorolt hatása, az internet-alapú munkavégzés terjedése, a szakszervezetek kihívásai a XXI. században, vagy a munkaerő-piaci diszkrimináció felszámolása.

A háromfős magyar delegáció (Gyulavári Tamás és Kártyás Gábor PPKE JÁK, Kun Attila KRE ÁJK) a lengyel után a legnépesebb volt a kelet-közép-európai régióból.

Gyulavári Tamás az alkalmi munka kelet-európai szabályozásáról és az önfoglalkoztatók társadalombiztosítási státuszáról tartott előadást,
illetve szekcióvezetőként részt vett a jogforrási hierarchiáról és a munkajogi védettség újraértelmezéséről szóló panelekben.

Kártyás Gábor a kiküldetési irányelv módosításáról és a munkaerő-hiány hazai munkajogi konzekvenciáiról beszélt előadásaiban.


Forrás: facebook.com/escueladerecho.pucv

A rengeteg előadót és színes témákat felvonultató konferencia ötletét a hazai munkajogász szakmai is átvette. A Magyar Munkajogi Társaság 2016 óta tart hasonló elvek alapján szervezett rendezvényeket, amelynek legutóbb

2018 júniusában éppen Karunk adott otthont.

A következő, remélhetőleg a korábbi konferenciák sikerét is felülmúló országos szakmai seregszemlére 2020 júniusában kerül sor a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében, amelyre az előadással készülő érdeklődők majd tavasszal adhatják be pályázatukat.

Az LLRN következő, ötödik konferenciája két év múlva, 2021-ben lesz, nagy valószínűséggel Varsóban.

 
Forrás: facebook.com/escueladerecho.pucv

Egy kis betekintés a konferenciára:

x