"Participatory Democracy: Cultural, Social, and Economic Prerequisites" konferencia 2019. június 17.

2019. június 14-én "Participatory Democracy: Cultural, Social, and Economic Prerequisites" címmel nemzetközi konferenciára került sor a PPKE JÁK és az Andrássy Egyetem közös szervezésében.

Az esemény fő szervezői Komáromi László és Pállinger Zoltán Tibor voltak. Az angol munkanyelvű konferencián tíz magyar, német és svájci hátterű előadó azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy

milyen előfeltételei vannak a részvételi demokrácia létrejöttének és optimális működésének.

Részvételi demokrácia alatt széles értelemben mindazon intézményeket, mechanizmusokat értették, amelyek a polgároknak akár ügydöntő, akár konzultatív jelleggel beleszólást engednek a képviseleti hatalomgyakorlás folyamataiba és döntéseibe. A kérdésfelvetés mögött az a nem új keletű, de mindig aktuális válaszokat igénylő felismerés húzódik meg, hogy a demokratikus részvételhez nem elegendő pusztán olyan jogi előfeltételeket biztosítani, mint az általános választójog, az ismétlődő választások és bizonyos politikai alapjogok, például a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága. Szükséges hozzá a választópolgárok és a közhatalmi elit bizonyos attitűdje, kompetenciája, értékfelfogása, a demokrácia és a politikai részvétel éthoszát hordozó polgári réteg, s a köz ügyeivel való törődést lehetővé tevő anyagi jólét minimuma.

Általánosan megfogalmazva:

a demokratikus részvétel politikai kultúra kérdése is.

Az előadók e kérdéskör különböző aspektusait vizsgálták nemzetközi összehasonlításban.

x