Pénzügyi jogot oktatók konferenciája 2018. november 26.

Hatodik alkalommal gyűltek össze a hazai jogi karok, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi jogi oktatói, hogy egy konferencia keretében megosszák egymással gondolataikat az adójogot érintő aktuális kérdésekről.

November 21-én – a PPKE Pénzügyi jogi tanszékének meghívására – immár hatodik alkalommal gyűltek össze a hazai jogi karok, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi jogi oktatói, hogy egy konferencia keretében megosszák egymással gondolataikat az adójogot érintő aktuális kérdésekről és kihívásokról.
Prof. Dr. Szabó István dékán úr köszöntőjét követően, házigazdaként Dr. Halász Zsolt tszv. egyetemi docens (PPKE JÁK) nyitotta meg a rendezvényt az irányító adókkal kapcsolatos dilemmákról szóló előadásával, amelyet követően Prof. Dr. Horváth M. Tamás tszv. egyetemi tanár (DE ÁJK) az adóeljárási szabályok anyagi jogi összefüggései szóló, valamint Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár (ME ÁJK) a vízkészlet védelme környezeti fizetési kötelezettségekkel című előadása követett. Prof. Dr. Szilovics Csaba tszv. egyetemi tanár PTE ÁJK) a folyamatos reformoknak a magyar adóigazgatásra gyakorolt hatásait vázolta előadásában, Dr. Pardavi László egyetemi docens (SZE ÁJK) az uniós áfa-szabályozás tervezett változásainak lehetséges hatásait, Prof. Dr. Deák Dániel egyetemi tanár (BCE) pedig a bevándorlási különadó gyakorlati végrehajthatóságával kapcsolatos problémakört mutatta be. A társasági adó néhány aktuális kérdését Dr. Ercsey Zsombor egyetemi docens (KRE ÁJK) az energetikai beruházások társasági adókedvezményéről szóló, Dr. Békés Balázs egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) a társasági adó rendszerében esetlegesen felmerülő tiltott állami támogatásokról szóló, valamint Dr. Szabó Ildikó megbízott oktató (PPKE JÁK), egyetemi tanársegéd (NKE-AKK) a csoportos társasági adóalanyiságról szóló előadásai mutatták be.


A konferencia 2. része döntően az adójogot érintő új technológiai kihívásokkal foglalkozott. Dr. Erdős Éva tszv. egyetemi docens (ME ÁJK) a digitális gazdaság nehézségeit elemezte a káros adójogi gyakorlatok és az ellenük való harc eszközeinek áttekintésével, Dr. Varga Erzsébet megbízott oktató (PPKE JÁK) pedig betekintést adott a nemzetközi adójog a globalizáció es a digitális gazdaság tükrében felmerülő kihívásaiba. Dr. Kecső Gábor egyetemi adjunktus (ELTE AJK) előadásában alapjogi szempontból elemezte az adó megfizetésére kötelezett személy adójogi státusát, Dr. Gyenge Balázs tudományos segédmunkatárs (SZTE ÁJK) pedig a személyi jövedelemadó és az e-mobilitás lehetséges kapcsolódási pontjait elemezte. Dr. Csűrös Gabriella egyetemi adjunktus és Dr. Bordás Péter egyetemi tanársegéd (DE ÁJK) az okos adóztatás témakörét mutatták be előadásaikban, dr. Király Péter Bálint PhD hallgató (SZE ÁJK) pedig blokklánc adóeljárási felhasználási lehetőségeit tárta fel.
A szakmai előadásokon túl a konferencia lehetőséget adott az intézményközi kapcsolatos fejlesztésére és a résztvevők közti informális beszélgetésekre is.

x