Rendkívüli Szociális Ösztöndíj 2018. szeptember 24.

Kar rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének lehetőségére hívja fel a lakhatás nélkül maradt hallgatók figyelmét

Tájékoztató Rendkívüli Szociális Ösztöndíj igénylésének lehetőségéről

A 2018/2019-es tanévtől megszűnik a Csengery utcai diákotthon, ezért a Kar rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének lehetőségére hívja fel a lakhatás nélkül maradt hallgatók figyelmét.
E körülményre tekintettel csak a jelen felhívásban megjelölt határidőben van lehetőség rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésére!

Ki igényelhet?
- A PPKE JÁK-on aktív státuszú, nappali képzésben részt vevő hallgatók.
- Előnyben részesülnek azok, akik a 2017/2018-as tanévben a Csengery utcai diákotthon lakói voltak, illetve azok az elsőéves hallgatók, akik szociális helyzetük alapján felvételt nyertek volna a kollégiumba (számukra a pályázat fiktív kollégiumi jelentkezés is egyben).

Mit kötelező csatolni?
- a jelentkező személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát
- elsőéves hallgatók esetében a felvételről szóló határozat másolatát
- közéleti tevékenység esetén az ezt igazoló, szervezet vezetője által kibocsátott dokumentumot vagy másolatát
- albérlet bérleti szerződését
- A szociális szempontok résznél a bejelölt kategóriákat okiratokkal kell bizonyítani! Pl.: gyógyszer recept, halotti anyakönyvi kivonat, válási határozat stb.

Hogyan szükséges a jelentkezési lapot beadni?
- a mellékletek úgy rögzítsék a formanyomtatványhoz, hogy az ne eshessen szét
- a határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni
- a hiányosan benyújtott jelentkezések esetében a rendelkezésre álló adatok alapján döntünk, hiánypótlásra senkit nem hívunk fel!

Mikor és hol lehet leadni az igénylő lapot?
Az igénylőlapot félfogadási időben az Iktatóban lehet leadni.

Benyújtási határidő: - 2018. 09. 24. 16:00

Ezt követően a Diákjóléti Bizottság és a Kari Titkárság sem fogad el kérvényt!

Felmerülő kérdésük esetén a Hallgatói Önkormányzat áll szíves rendelkezésükre a huseknora@gmail.com illetve a nagy.nikolett966@gmail.com e-mail címen!

További részletek: https://jak.ppke.hu/karunkrol/adminisztracio/bizottsagok/diakjoleti-bizottsag

x