Several little-known ideas that will influence the longer-term future 2017. szeptember 21.

Telt ház a JÁK dísztermében Meadows professzor előadásán

Dennis H. Meadows emeritus professzor nevét legtöbben „A növekedés határai" című könyvéről ismerik. Ez az általa vezett kutatás jelölte ki elsőként, és máig legpontosabban, a globális reálgazdaság peremfeltételeit. A világhírű tudós szeptemberben kétszer is járt Karunkon, a Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék meghívására.

Szeptember 14-én „The Practice of SD Efforts: Institutions, Processes, Personal Behaviour" címmel tartott közös, zártkörű szemináriumot a Balaton Csoport ( www.balatongroup.org ) és a JÁK. Előadásában Meadows professzor a fenntartható fejlődés fogalmának mai szakmai tartalmáról beszélt, és saját kutatási tapasztalataiból leszűrt tanulságokat osztott meg hallgatóságával. A szeminárium előadója volt Bándi Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, Helyettes Ombudsman is.

Szeptember 21-én Meadows professzor a Szent II. János Pál teremben, a Kar dísztermében tartott telt házas előadást, és válaszolt a hallgatóság kérdéseire. Előadásának témája: „Several little-known ideas that will influence the longer-term future". Az előadó hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy mind egyéni, mind közösségi szinteken emeljük az álló- és alkalmazkodóképességet, idegen szóval a rezilienciát. A közösségek belső erejét és együttműködőképességét növelheti pl. a közös helyi pénz bevezetése. Az energiastratégiák kialakításánál fontos tekintetbe venni hogy egységnyi energiához mennyi energiabefektetéssel jutunk hozzá, és úgy választani a megoldások közül. A haladás mértékét pedig célszerű egy jól kialakított boldogság-indexszel mérni mint a GDP-vel, fejtette ki az előadó.

Az est házigazdái Dr. Tóth Tihamér dékánhelyettes és ifj. dr. Zlinszky János docens voltak.

x