Sportösztöndíj 2019. május 17.

Sienai Szent Bernardin ösztöndíj PÁLYÁZATI KIÍRÁS II. A PPKE JÁK népszerűsítését szolgáló sporttevékenység támogatására

Szervező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi Kar/ PPKE JÁK/

Téma: A PPKE JÁK pályázatot tesz közzé hallgatói számára a Kar népszerűsítését szolgáló sporttevékenységek támogatására
Célja: egyetemi szabadidős sporttevékenység folytatása
Pályázhatnak: a PPKE JÁK-kal aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, akik egyénileg és/vagy csapatban a PPKE JÁK népszerűsítését szolgáló sporttevékenységet folytatnak. Csapatsportok esetében is csapattagonként külön – külön szükséges a pályázás, tehát minden csapattag külön pályázatot (önálló űrlapot) nyújt be, de fel kell tüntetni az űrlapon, hogy a pályázat benyújtója valamely/mely csapat tagja (amennyiben csapat tagjaként történik a pályázat).
Az elnyert támogatás nem fordítható a 2019. évi győri Jurista kupán történő részvétel költségeinek fedezésére.
Elbírálásban előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által kiírt versenyeken indultak a 2018/2019. tanév tavaszi félévében
Támogatás keretösszege: 400.000 Ft /félév
Támogatás formája: ösztöndíj
Pályázat beadási módja: elektronikusan a hermany.helga@jak.ppke.hu címre, A pályázat adatlapját számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjék kitölteni és kérjük, a pályázati adatlapból egy aláírt példányt juttassanak el a Kari Iktatóba.

Pályázat beadási határidő: 2019. május 17. 12.00 óra
Kiválasztás: A leadott pályázatok alapján az értékelő bizottság dönti el, hogy a felsorolt célok melyikét és milyen mértékben támogatja. A sikeres pályázó a megadott email címre értesítést kap a bizottságtól. A bizottság a döntését nem köteles indokolni. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP

SIENAI SZENT BERNARDIN ÖSZTÖNDÍJ

 

A PPKE JÁK NÉPSZERŰSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

2019.

 

 

A pályázatot számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjék kitölteni és kérjük, a pályázati adatlapból egy aláírt példányt juttassanak el a Kari Iktatóba.

 

 

I.                   A pályázó adatai  

 

A pályázó neve

 

Születéskori neve

 

Születési helye, ideje

 

Anyja neve

 

A pályázó állandó lakcíme

irányítószám, város, utca, házszám

 

A pályázó postacíme

irányítószám, város, utca, házszám

 

A pályázó adóazonosító száma

 

A pályázó telefonszáma

 

A pályázó e-mail címe

 

 

 

 

 

II.  A pályázati támogatással megvalósítandó tevékenység vagy program rövid leírása/5 mondat/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.          Szükséges csatolandó iratok

 

 

-          A támogatott sporttevékenységet igazoló fotók

 

-          Jegyzőkönyv a sporteseményről

 

-          Nyilatkozat

 

A pályázó intézmény képviselője kijelenti, hogy a pályázati űrlapon szereplő adatok és információk a valóságnak megfelelnek.

A pályázó hozzájárul, hogy a támogatott neve, illetve a támogatások összege döntés után – a pályázók értesítése mellett – a www.jak.ppke.hu honlapon nyilvánosságra kerül.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázó pályázati űrlapon rögzített személyes adatait az PPKE JÁK nyilvántartásba vegye és azokat a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a pályázati eljárás időtartama alatt kezelje.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogokra és jogok érvényesítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 13-15.alcíme irányadó.

 

 

Budapest, 2019. ______________________________  

                                                __________________________________________

                                                                                                                                       a pályázó magánszemély

                                                                                                                                                      aláírása

 

 

                                                                                                              Nyomtatott betűkkel:       

 

 

 

A pályázati anyagokat a hermany.helga@jak.ppke.hu címre kérjük eljuttatni.


Dr. Szabó István

x