Szent Miklós ösztöndíj 2018/2019. tanév őszi félév 2018. november 28.

Az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján megállapított egyszeri juttatás.

Tájékoztató a Szent Miklós Ösztöndíj Igényléséhez 2018/2019. tanév őszi félév

Általános Információk

Az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, egyszer folyósított juttatás.

Szociális juttatásra jogosult az a nappali tagozatos hallgató, aki:

teljes idejű szakképzésben,
alap- és mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben,

költségtérítéses vagy önköltséges képzési formában vesz részt.

A hallgató a pályázati űrlapját a www.jak.ppke.hu/hallgatoinknak/formanyomtatvany oldalról töltheti le, majd ennek kinyomtatott, keltezett és aláírt formáját minden esetben

csak a következő dokumentumokkal együtt adhatja le a kari Iktatóban (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., Porta mellett):

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁNAK FÉNYMÁSOLATÁVAL,
LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK FÉNYMÁSOLATÁVAL,
EGY ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁSSAL AZ EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKRŐL.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPON FELTÜNTETETT MINDEN TÉNYT ÉS ADATOT HITELES DOKUMENTUMMAL IGAZOLNI KELL.

Beadási határidő: 2018. november 28., szerda 16:00 óra

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

Az elfogadható dokumentumokról (lakáskörülmények, jövedelemigazolások, hallgatóra vonatkozó körülmények/kategóriák, egyéb körülményekre adható pontokról) részeletesen

a honlapunkon olvashat: jak.ppke.hu/Hallgatóinknak/Formanyomtatványok fül alatt.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ Husek Nórától, a JÁK HÖK alelnökétől a huseknora@gmail.com e-mail címen kérhető, illetve Nagy Nikolettől, a JÁK HÖK Szociális Bizottság elnökétől a nagy.nikolett966@gmail.com címen.

Várjuk pályázatukat!

PPKE JÁK HÖK és a Diákjóléti Bizottság

x