Szent Miklós ösztöndíj 2019/2020. tanév tavaszi félév 2020. március 30.

Az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján megállapított egyszeri juttatás.

Általános Információk

A pályázat meghirdetése ide kattintva olvasható teljes egészében.

Az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, egyszer folyósított juttatás.

Szociális juttatásra jogosult az a nappali tagozatos hallgató, aki:
- teljes idejű szakképzésben,
- alap- és mesterképzésben,
- egységes, osztatlan képzésben,

költségtérítéses vagy önköltséges képzési formában vesz részt.

A hallgató

- a pályázati űrlapját

majd ennek kinyomtatott, keltezett és aláírt formáját minden esetben csak

- jogviszonyigazolással (A Tanulmányi Osztály online formában is ki tudja állítani az iratokat.)
- önkormányzati igazolással az egy háztartásban élőkről

dokumentumokkal együtt

küldje el a szentmiklos@jak.ppke.hu e-mail címre.

Mivel a hallgatóknak visszavonásig az Egyetem területére belépni tilos, ezért

a pályázatokat a fenti e-mail címre várjuk szkennelt változatban, a megfelelően elnevezett és TÖMÖRÍTVE csatolt igazoló iratokkal.

Amennyiben ez nem lehetséges, a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. címre postai úton is eljuttatható a pályázat.

Tekintettel a COVID-19 vírus által okozott jelenlegi helyzetre, amennyiben a hallgató életvitelében, illetve anyagi helyzetében jelentős változás következett be, azt kivételesen jelezheti az űrlap Egyéb Szempontok része alatt.  

A pályázati űrlapon feltüntetett minden tényt és adatot hiteles dokumentummal igazolni kell.

Beadási határidő: április 20.

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

Pontrendszer itt.

x