Szép magyar beszéd verseny 2020. február 19.

[Elmarad]

2020. 03. 26.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel, a zsűri elnökével egyeztetve arra a döntésre jutottunk, hogy a 2020. május 8-ra tervezett felsőoktatási intézmények 2020. évi Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjét bizonytalan időre elhalasztjuk.

Reméljük, hogy hamarosan jelentkezhetünk az új időponttal!

A Szervező Bizottság


 

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2019/2020-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett

Szép magyar beszéd versenyét,

amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés" fogalmát kiszélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.

Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát.

Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat:

  • A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk.
    • Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt).
    • A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

a) jó szövegértés és szöveghűség,

b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,

c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,

d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

Az országos döntő 2020. május 8-án (pénteken) kerül megrendezésre Esztergomban.

A rendezvény szervezése érdekében a felsőoktatási pedagógiai intézmények 2020. április 14-ig a kari válogatás alapján (az erre szolgáló lapon) megküldik a kiválasztott versenyző(k) és részt vevő tanárok(ok)nevét.

A versenyre való jelentkezés kari szervezője és a felkészítő tanár dr. Andrási Dorottya egyetemi docens (Római Jogi Tanszék), nála lehet jelentkezni személyesen ill. az andrasi.dorottya@jak.ppke.hu e-mail címen 

2020. március 16-ig.

A verseny meghirdetése ide kattintva megtekinthető.

 

x