Szeptemberben kodifikátor mesterképzés indul 2013. február 7.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara KODIFIKáTOR mesterképzési szakot indít 2013 szeptemberében.

A jogász diplomára ráépülő MA szak célja a jogász szakképzettséggel rendelkezőknek a központi államigazgatási szervek, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek, az ügyvédi munka, a civilszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó szabályozási feladatokra való felkészítése, a különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek képzése.
A 2013/2014-es tanév I. félévében induló képzésre a Felvi.hu elektronikus oldalán keresztül lehet jelentkezni 2013. február 01-től és március 01-ig között.
Az MA szak kimeneti és képesítési követelményeinek részletes leírása itt olvasható.

x