Tájékoztató 2014. június 1.

Tájékoztató a 2014. nyári kivitelezési munkák során betartandó minimális munkabiztonsági követelményekről

Tájékoztató

a

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Budapest, Szentkirályi utca 26-30. sz. alatt
tervezetten 2014. június 1-től 2014. augusztus 31-ig
tartó kivitelezési munkák során betartandó minimális munkabiztonsági követelményekről

a PPKE munkavállalói, vendégei, hallgatói és leendő hallgatói részére

1. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Budapest, Szentkirályi utca 26-30. sz. alatti épületeiben és az udvarokon tervezetten 2014. június 1-től 2014. augusztus 31-ig az alábbi kivitelezések várhatóak

-         28. sz. épület tetőfelújítási munkák
-         28-30. sz. épületekben wifi hálózati végpontok kiépítése
-         28-30. sz. épületek közötti terasz lefedése – acélszerkezetű pavilon építése
-         28. sz. épület tűzgátló ajtók beépítési munkái
-         28. sz. épület folyosókon álmennyezet építési munkák
-         28. sz. épület meglévő homlokzati lengő- és félautomata ajtók karbantartási munkái
-         28. sz. épület ablakfóliázási munkái

továbbá egyéb karbantartási munkálatok.

 2. A kivitelezési munkák ideje alatt a betartandó viselkedési normák

Az épületek megközelítése és az épületekben történő közlekedés során figyelemben kell tartani, hogy a területeken munkavégzés, anyagtárolás, anyagszállítás folyik vagy folyhat.

Függetlenül a jogviszony meglététől, mindenkinek, aki a kivitelezés által érintett területeken rendellenességet vagy baleseti veszélyforrást észlel, azt haladéktalanul jelentenie kell az Üzemeltetési osztályon Szikora Gyulának (tel: 30/339-2409) vagy Mohácsi Péternek (tel: 20/239-4237)

A kivitelezők által kordonnal, korláttal, táblázással vagy szalaggal elkerített területekre illetékteleneknek belépni és a területen tartózkodni Szigorúan Tilos! Ezen területekről építési segédanyagot, szerszámot, építési törmeléket csak az erre dokumentáltan kijelölt személyek vihetnek el. Ennek be nem tartása ismételt figyelmeztetés után a PPKE területeiről történő azonnali, és végleges kitiltást von maga után.

 3. Az épületek megközelítése, az épületekben és az udvaron történő közlekedés

A 28-as épület főbejárata a kivitelezés ideje alatt zárva lesz. A személybejárat ideiglenesen a főbejárat melletti, akadály-mentesített bejáraton keresztül zajlik.
A Főbejárat közvetlen közelében az egyik kivitelező deponálási és felvonulási területet alakít ki. A területet a kivitelező köteles elkeríteni, de anyagszállítás, vagy egyéb okok miatt az elkerítés ideiglenesen nem lehet teljes. Az épület melletti felvonulási területre illetékteleneknek belépni Szigorúan Tilos!

Az épületek közötti udvarok időszakosan le lesznek zárva. Itt is felvonulási, deponálási és munkaterületek lesznek kijelölve.
Az udvarokon és a parkolókban, illetve az épületek belső tereiben a kihelyezett korlátozásoknak (lezárás, táblák, kordonok) megfelelően a kivitelezés ideje alatt tartózkodni tilos!

Gépjárművel a PPKE pincegarázsába behajtani csak az arra jogosult (kártyával rendelkező) személyeknek lehet. A pincegarázsból az épületbe csak belső úton lehet eljutni.
A gépjárművekkel történő behajtás, ideiglenesen korlátozott lehet, ha a kivitelezők anyagmozgatási, szerelési vagy egyéb munkálatokat végeznek. A korlátozásokat a kivitelezőnek egyértelműen jeleznie kell. A gépjármű vezetőének a jelzéseket, korlátozásokat figyelembe kell venni, és a kivitelezők munkálatait ezzel segíteniük kell.

 Budapest, 2014. május 30.

Készítette: Lantos Péter
PPKE Munkabiztonsági megbízott

x