Technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia 2018. október 25.

Therese Maynard, a los angelesi Loyola University professzora, a jogi kar oktatóinak és PhD hallgatóinak tartott előadást a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia jogi szakmára és jogászképzésre gyakorolt hatásáról.

Therese Maynard, a los angelesi Loyola University professzora, a jogi kar oktatóinak és PhD hallgatóinak tartott előadást a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia jogi szakmára és jogászképzésre gyakorolt hatásáról. Már nemcsak az USA-ban egyre gyakoribb, hogy ügyvédi irodák számítástechnikai szoftverek segítségével adnak gyorsabb és jobb jogi tanácsot ügyfeleiknek, nagyrészt fölöslegessé téve a hagyományos ügyvédbojtári feladatok ellátását. A megbeszélés résztvevői egyetértettek, hogy a komolyabb jogi problémák megoldása továbbra is fog olyan ítéletalkotási képességeket, empátiát, illetve józan észt kívánni, amelyekre a mesterséges intelligencia egyenlőre nem képes. Az egyetemi oktatásban különösen fontos a jogászi készségekre nevelés, úgy mint a csapatmunka, vitakészség, kritikus gondolkodás, vezetés. Az IT eszközök magas szintű használata, illetve az élethosszig tartó tanulás nélkül sem képzelhető el a jövő jogásza.

x