Ünnepeltünk 2016. február 9.

A PPKE Jog- és Államtudományi Kara 2016. február 9-én ünnepi ülést tartott Tersztyánszkyné Vasadi Éva, a kar alapító oktatója születésnapja alkalmából.

Az ünnepi ülésen részt vett és felszólalt Erdő Péter DSc, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, aki előadásában az anyanyelv szerepéről beszélt a plébánosok, püspökök kinevezésénél a kánonjogban. A Bíboros úr a jogtörténeti áttekintés alapján gazdag forrásanyagra támaszkodva kiemelte annak a tapasztalatnak a fontosságát, hogy ahol a hívek többsége azonos anyanyelvű, ott a plébános, és lehetőleg a püspök is ugyanolyan anyanyelvű legyen, ami nemcsak a nyelvi tudás és a kulturális otthonosság miatt, hanem érzelmi szempontból is jelentőséggel bír. Az ember az anyanyelvén imádkozik, ezért az igehirdetésnek, vagy a lelkipásztori gondozásnak a hatékonysága is múlik azon, hogy sikerül-e megszólítanunk valakit az anyanyelvén.

Varga Zs. András dékán úr az emberi méltóság védelméhez való jog nemzetközi emberi jogi egyezményben és az Alaptörvényben szereplő megfogalmazása egyes eltéréseiről tartott előadást.

Schanda Balázs prodékán úr az Alkotmánybíróság eutanáziáról szóló 22/2003. (IV. 28.) AB határozatához fűzött párhuzamos indokolásban megjelenő méltóság felfogást elemezte.

Halustyik Anna tanszékvezető asszony szerkesztőként bemutatta azt az ünnepi kötetet, amely Vasadi Éva születésnapja alkalmából készült.

Az ünnepséget Vasadi Éva tanárnő köszönő beszéde zárta.

/Klicsu László/
Fotó: PPKE ITK Vízmű - Mandácskó Zoltán

x