Workshop a társasági adó előtt álló nemzetközi kihívásokról 2018. november 5.

A PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszéke október 10-én workshopot rendezett a társasági adó előtt álló nemzetközi kihívások témájában.

A PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszéke október 10-én workshopot rendezett a társasági adó előtt álló nemzetközi kihívások témájában. A rendezvényen a tanszék munkatársai és a Pénzügyminisztérium szakemberei tartottak előadásokat, a témával foglalkozó ügyvédek, adótanácsadók és phd hallgatók részvételét vonzotta.

A rendezvény aktualitását az adta, hogy a nemzetközi szervezetek égisze alatt egyre erőteljesebb igény mutatkozik a társasági adó tekintetében az egységes fellépésre annak érdekében, hogy a nemzeti adórendszerek különbözőségéből adódó eltéréseket kihasználó vállalatok mozgástere csökkenjen. Az automatikus információcserék, és az OECD agresszív adótervezés elleni kezdeményezése is ezt szolgálják.

A workshop keretében Halász Zsolt tanszékvezető bevezető gondolatait követően Borók Tímea, a PM Társasági adó osztályának vezetője a magyar társasági adó szabályozás változásának irányait mutatta be, Csabai Róbert a PM Nemzetközi adózási főosztály helyettes vezetője pedig a társaságok adóztatásának főbb nemzetközi irányait vázolta. Békés Balázs egyetemi adjunktus (PPKE) az EU adócsalás elleni irányelvének szabályozási céljait és eszközeit elemezte, Szabó Ildikó megbízott oktatónk pedig a társasági adó változásait támogató adóigazgatási szabályok alakulását részletezte.

Az előadásokat követően érdekes eszmecsere bontakozott ki a téma egyes elemeit illetően, többek között az EU szabályozási céljai és a tagállami szabályozási irányok különbözősége, illetve az adóverseny káros, vagy nem káros mivolta tekintetében.

x