Tételsor

AJ 1 Tételsor 2016/17/1

1. A közjog és az alkotmányjog

2. Az alkotmány fogalma

3. Az alkotmányfejlődési irányai

4. A magyar alkotmányfejlődés

5. Az alkotmányosság elvei

6. Az államszerkezet

7. A hatalmi ágak elválasztása

8. Szuverenitás, nemzeti jelképek és államterület

9. Az államalkotó nép; nemzetiségek, felelősség a határon túl élő magyarokért

10. A magyar állampolgárság

11. A jogszabályok

12. Közjogi szervezetszabályozó eszközök, a bíróságok jogalakító szerepe

13. A jogszabályok érvényessége és hatályossága, kihirdetése és közzététele

14. A belső jog és a nemzetközi jog

15. A közvetlen demokrácia intézményei, az országos népszavazás

16. Eljáró szervek és eljárás országos népszavazás esetén

17. A választójog fogalma, a választások alapelvei

18. A választási rendszerek. Az Európai Parlament képviselőinek választása

19. A választási szervek és a választási eljárás

20. Az országgyűlési képviselők választása

21. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása

 

A fenti címek csak kiinduló kérdések, a félév teljes anyaga vizsgaanyag

x