Fontos információk

Kedvezményes tanrend: az aláírás nincs feltételhez kötve.

Büntetőeljárásjog gyakorlatteljesítés levelzős hallgatók számára

Gyakorlatok teljesítése levelező tagozaton: a részvétel kötelező.

 

2019/20/II. félév


Tisztelt Hallgatók!


A gyakorlatok és a szabadon választott tárgyak oktatása a február 17-ével kezdődő héten indulnak.

Szemináriumok, szabadon választott tárgyak teljesítésének feltétele:

 1. A szemináriumokon, illetve a szabadon választható tantárgyak óráin a részvétel kötelező.
2. Hiányozni legfeljebb 2 alkalommal orvos által írásban igazolt betegség miatt lehet.
3. Egyetlen igazolatlan hiányzás is az aláírás megtagadását eredményezi.
4. Az aláírás megszerzésének további feltétele, legalább egy írásbeli dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.
5. A szemináriumvezetők, illetve a szabadon választott tantárgyat jegyzők jogosultak több írásbeli dolgozat eredményes megírásához kötni az aláírás megadását, ezt azonban az első szemináriumon számszerűen meg kell határozniuk."

Büntetőelj 1. levelezős gyakorlat aláírás felt.

 Szemináriumi tematikák

Büntetőjog 1.

Büntetőjog 2.

Büntetőjog 2. gakorlatok

Büntetőjog 3.

Büntetőjog 4.

Büntetőjog 4. gyakorlatok

Büntető eljárásjog 2. gyakorlatok

Büntető Eljárásjog 1.

Büntetőjog 1. gyakorlatok

Büntetőjog 3. gyakorlatok

Büntetőelj. jog 1. gyakorlatok

Büntető Eljárásjog 2

Szabadon választott tárgyak

Vizsgáztatás MS TEAMS-ben

 

 

x