A tanszék kutatási témái

A tanszék több témakörben is jelentős kutatómunkát végez. A tudományos kutatás többek között kiterjed a büntethetőségi akadályok rendszerének elemzésére, a gazdasági bűncselekmények sajátosságainak vizsgálatára, a szervezett bűnözés megnyilvánulási formáinak feltárására, az európai emberi jogi bírósági gyakorlat, valamint a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen, megalázó büntetések bánásmódok
x