Letöltések

A Büntető Eljárásjog 1 előadásaihoz 2017/18/I. félév

A Be alapvető rendelkezései-2017

A Be fogalma

A büntető eljárás hatósági (nyom. ügy.)

Be-személyek-2017

Bizonyítás-2017

 A kényszerintézkedések-2017

 Büntető  Eljárásjog 2 előadásaihoz

A tárgyalás előkészítése

A vádemelés

Az elsőfokó bírósági tárgyalás

Az első fokú bíróság határozatai

Fellebbezés, másodfokú,
harmadfokú eljárás

 Külön, különleges

Külön eljárások, különleges eljárások

Rendkívüli jogorvoslatok

 neptun, szeminárium anyaga

Határozatszerkesztési gyakorlat

Vázlat
feljelentés elutasítása2.

feljelentés elutas

házkutatás motozás

házkutatás motozás

kk ideig. hat.

kk ideig. elh.

kirendelt védő

nyomozás felfügg.

nyomozás megszünt.

gyanusított kihallg

tanúkihallg.

megrovás

nyomhat hossz

őrizetbe vétel

ü Bíróság elé áll.

ü Közvetítői elj.

ü megszüntető hat.

ü nyomozás megszünt.

ü Vádirat

 

határozatszerk. a büntetőeljárásban

tananyag csak polgári

hat. szerk. a polg. elj. jogban

iratmintatár

határozatszerk. vázlat

Új Pp határozatszerkesztés

Új Pp tananyag csak polg....

Új Pp határozatszerkesztés-2

17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás
a bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról1

 

Bírósági és ügyészségi ügyv. 2.

A bír. ügyv. szab.l szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

Tájékoztató

Bírósági és Ügy. ügyv.

 

 

Kriminológia


Vizsgatájékoztató

A kriminológia tárgya és módszerei

Bio és pszicho irányzatai

Tanuláselméletek...

Szubkultúra- társadalmi kontroll

Az antiszociális viselkedés
neurobiológiai alapjai

Az antiszociális viselkedés neurobiológiai alapjai
Dr. Halász József előadása

Fiatalkorúak bűnelkövetése
Óravázlat

7. Az agresszió és az erőszak
óravázlat

Iskolai zaklatás, iskolai erőszak

Családon belüli erőszak

Szexuális erőszak, áldozatpolitika, áldozatvédelem
óravázlat

 Iskolai zaklatás

11 Szervezett bűnözés

12 Alkohol és kábítószer

12 A devianciák fogalma...

tankönyvmegjelenés

13. óravázlat

Nemek és bűnözés, könyvfejezet

Neptun, szemináriumi anyagok

BJ2 Belovics Ervin csopotja

áprl.21.

áprl.28

Varga Zoltán, BJ2, áprl. 20.

Szívós Mária csoportjai, 

áprl.23.

máj. 7. jogi személyek...

pártfogó felügyelet

Ott István csoportjai

 BJ4 Belovics Ervin csoportjai

márc. 24.

 márc. 31.

áprl. 21.

áprl. 28.

BJ4 Horváth Katalin csoportjai

áprl. 21.

2012

2016-3

2016-8

2013-9

2017-18

2003

2006

2002

6-2018

2007

Varga Zoltán csoportja

Ott István csoportjai,áprl. 28.

Békés Ádám csoportjai

közbizalom

rablás

vagyon elleni

BE2 Belovics Ervin csoportja

áprl. 28.

BE2, Csák Zsolt csopotjai

BE2,Borbély Zoltán csoportjai

BE2,Novák Csilla csoprtjai, áprl. 20.

-rendkívüli jogorvoslatok

-ténybeli javítás

áprl.27.1,összefoglaló

különeljárások-1

máj.04.

BKv.90.

Be-20-05-04

x