2015/16. őszi félév időbeosztása 2015. május 15.

A félév összes fontos határideje együtt.

A 2015. őszi félév fontosabb határidői a következők:

Időszak megnevezése

Időpontok

Kérelem benyújtási határidők

DJB fizetési mentesség, haladék, részletfizetési kedvezmény iránti kérelmek

2015. szeptember 1. (kedd) (újonnan felvettek részére: 2015. szeptember 10. csütörtök)

SZPCO-nál számla kérése
költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez

2015. szeptember 1. (kedd) (újonnan felvettek részére: 2015. szeptember 10. csütörtök)

Kreditelismerési kérelmek

2015. szeptember 4. (péntek) 12.00

Dékánhelyettesi kérelmek (átvétel, szak- és tagozatváltás)

2015. augusztus 24. hétfő
(régi dátum, átírva május 22-én: 2015. augusztus 14. (péntek) 12.00)

TB kedvezményes tanrendi kérelem

2015.szeptember 4. (péntek) 12.00

TB kedvezményes vizsgarendi kérelem

2015.szeptember 25. (péntek) 12.00

TB halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem

2015.szeptember 11. (péntek) 12.00

Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel

Bejelentkezési időszak

2015. augusztus 24. (hétfő) 9:00 – 2015. szeptember 1. (kedd) 12:00 (újonnan felvettek részére: 2015. szeptember 4. (péntek) 9:00 – 2015. szeptember 10. (csütörtök) 12:00)

Tárgyfelvételi időszak kezdete

2015. szeptember 4. (péntek) 9:00 – 2015. szeptember 18. péntek 1200

Szorgalmi időszak

2015. augusztus 31. (hétfő) – 2015. december 12. szombat

Tanítás a levelező tagozaton

órarend szerint

Önköltséggel kapcsolatos határidők

Diákhitel 1 engedményezési időszak

Tétel kiírásától (szept. 7~9.) – 2015. szeptember 15. kedd

Költségtérítési díj/önköltség befizetési időszak

Tétel kiírásától (szept. 7~9.) - 2015. szeptember 25. péntek 12:00

Diákhitel 2 szerződésszám beírási időszak

Tétel kiírásától (szept. 7~9.) - 2015. szeptember 25. péntek 12:00

Költségtérítési díj/önköltség befizetési
határidő késedelmi díj megfizetése mellett

2015. szeptember 30. szerda
(új dátum, rögzítve: május 22.)

Fizetési haladékot kapott hallgatók
befizetési határideje

2015. október 31. szombat

Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidei

2015. szeptember 25.
2015. október 31.
2015. november 15.

Vizsgaidőszak

Kedvezményes vizsgaidőszak (KV időszak)

2015. október 19. (hétfő) – 2015. november 25. (szerda)

Vizsgaidőszak (rendes + CV)

2015. december 14. (hétfő) – 2016. január 29. (péntek)

Vizsgaidőpontok meghirdetése

2015. november 20-ig

Elővizsga időszak (kari szabályozás alapján)

2015. december 7. (hétfő) – 11. (péntek)

Vizsgajelentkezési időszak kezdete

2015. december 2. (szerda) 7:00

Vizsgajelentkezési időszak vége

2015. január 28. (csütörtök) 12:00

Szakdolgozat, záróvizsga

Szakdolgozati témalap leadási határideje

2015. október 2. (péntek) 16:00

Szakdolgozat leadási határideje

2015. december 18. (csütörtök) 16:00 (Késedelmi díj befizetése mellett 2016. január 5. (kedd) 16:00)

Záróvizsga-időszakra jelentkezés

2016. január 6. (szerda) 9:00 – 11. (hétfő) 12:00

Záróvizsga-időpontokra jelentkezés

2016. január 12. (kedd) 9:00 - 15. péntek 12:00

Záróvizsga-időszak

2016. január 20. (szerda) – 29. (péntek)

Oklevélátadó ünnepség

Későbbi hirdetmény alapján

x