2015/16 tavaszi tanév időbeosztása 2015. november 17.

Minden határidő egy helyen.

A 2016. tavaszi félév fontosabb határidői a következők:

Időszak megnevezése

Időpontok

Kérelem benyújtási határidők

Fizetési mentesség, haladék, részletfizetési kedvezmény iránti kérelmek
Űrlap neve: Részletfizetési és fizetési kedvezményi kérvény

2016. február 3. (szerda)

SZPCO-nál számla kérése
költségtérítési díj/önköltség cég általi befizetéséhez
Űrlap neve: Számlaigénylő lap

2016. február 3. (szerda)

Kreditelismerési kérelmek
Űrlap típusa: Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek

2016. február 5. (péntek) 12.00

Dékánhelyettesi kérelmek (átvétel, szak- és tagozatváltás)
Űrlap típusa:Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek

2016. január 20. szerda

Kedvezményes tanrend iránti kérelem

2016. február 5. (péntek) 12:00

Kedvezményes vizsgarendi kérelem (KV időszakra)

2016. március 4. (péntek) 16 óra

Halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem
Űrlap neve: Halasztott beiratkozás - halasztott bejelentkezés

2016. február 12. (péntek) 12.00

Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel

Bejelentkezési időszak Neptunon

2016. január 27. (szerda) 9:00 - 2016. február 3. (szerda) 12:00 (újonnan felvettek részére: 2016. február 1. (hétfő) 9:00 -
2016. február 8. (hétfő) 12:00)

Tárgyfelvételi időszak Neptunon

2016. február 4. (csütörtök) 9:00 - 2016. február 12. (péntek) 12:00

Tárgyfelvétel határidő után, szolgáltatási díjért, aktívként bejelentkezett hallgatóknak

2016. február 22. hétfőig

Szorgalmi időszak

2016. február 1. - 2016. május 14.

Tanítás a levelező tagozaton

órarend szerint

Önköltséggel kapcsolatos határidők

Diákhitel 1 engedményezési időszak (Pontos információk)

Tétel kiírástól (febr. 8-10.) - 2016. február 15. (hétfő)

Költségtérítési díj/önköltség befizetési időszak

Tétel kiírástól (febr. 8-10.) - 2016. február 22. hétfőig

Diákhitel 2 szerződésszám beírási időszak (Pontos információk)

Tétel kiírástól (febr. 8-10.) -
2016. február 22. (hétfőig)

Költségtérítési díj/önköltség befizetési határidő késedelmi díj megfizetése mellett

2016. február 29. hétfő

Fizetési haladékot kapott hallgatók
befizetési határideje

2016. március 31. csütörtök

Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidői

2016. február 22. hétfő
2016. március 31. csütörtök
2016. április 15. péntek

Vizsgaidőszak

Kedvezményes vizsgaidőszak (KV időszak)

2016. március 18. (péntek) - 2016. április 27. (szerda)

Jelentkezés kedvezményes vizsgaidőpontra

2016. március 17. (csütörtök) 9:00 - 2016. április 26. (kedd) 12:00

Vizsgaidőszak (rendes + CV)

2016. május 7. - 2016. június 27.

Vizsgajelentkezési időszak kezdete

2016. május 4. (szerda) 7:00

Vizsgajelentkezési időszak vége

2016. június 26. vasárnap (12:00)

Szakdolgozat, záróvizsga

Szakdolgozati témalap leadási határideje
Űrlap neve: Szakdolgozati témalap

2016. március 11. (péntek) 16 óra (3,700 Ft késedelmi díj befizetése mellett: március 18. (péntek) 16:00)

Szakdolgozat leadási határideje KOPI plágiumszűrésre a konzulensnek
(Ld. 7/2014. (XII. 10.) számú tanulmányi hirdetmény a KOPI plágiumkereső használatáról)

2016. május 2. hétfő

Szakdolgozat leadási határideje az Intézetnek (1 kötött példány CD melléklettel)

2016. május 23. 16:00 (3,700 Ft késedelmi díj befizetése mellett: május 30. 16:00)

Záróvizsga-időszakra jelentkezés

2016. június 3. (péntek) 9:00 ─ június 7. (kedd) 12:00

Záróvizsga-időpontokra jelentkezés

2016. június 9. (csütörtök) 9:00 ─ 2015. június 14. (kedd) 12:00

Záróvizsga-időszak

2016. június 20. (hétfő) ─ július 1. (péntek)

Oklevélátadó ünnepség

Későbbi hirdetmény alapján

x