Agrárjogi- és vidékfejlesztési szakjogász

A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási és jogi tudásanyag elsajátítása. A képzés komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, a hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátításához nyújt segítséget.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév.
A szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 175.000 Ft / félév

A képzés ideje:
2 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: hétfő délután 13:30-18:30 (tervezett indítás: 2020. szeptember )
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Schlett András

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

tanrend
tárgyak – oktatók

I.
félév

II.
félév

Az EU közös agrárpolitikája

12 K

-

EU közjogi ismeretek - Az EU közös agrárpolitika döntéshozatali rendje 10 K  

Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás struktúrája

12 KZ

-

Az agrárjog alkotmányos összefüggései

6 A

-

Az EU vidékfejlesztési politikájának pénzügyi
és intézményi rendje

10 KZ

-

Az EU termékpálya rendtartásainak pénzügyi,
intézményi, informatikai rendje

10 K

-

A természetvédelem és jogi környezete

 6 A  
Magyar mezőgazdaság sajátosságai, stratégiai jellege  -  12 K

Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás sajátos eljárási
szabályai

-

8 K

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrárigazgatási tevékenysége  -  6 A

Az élelmiszerlánc-biztonság rendje, az élelmiszer
és a bor eredetvédelme

-

10 KZ

Birtokpolitika, 

-

4 A

Agrárszerződések, jogviták rendezése

-

6 K

Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer
alapfogalmai

-

10 KZ

Mezőgazdasági vagyonvédelem, szabálysértések

-

4 A

Szakdolgozat konzultáció

-

Gyj

Összesen:

66

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A= aláírás  Gyj=gyakorlati jegy K= kollokvium  Z= záróvizsga  

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x