Angol jogi szakfordító szakjogász

A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és Európai Uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át, és olyan fordítói kompetenciákat erősítsen, amelyek a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújtanak kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait.

A jelentkezés feltétele:

  •  állam és jogtudományi egyetemi oklevél
  •  középfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy nyelvi előképzettség (angol nyelven szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy angol tanítási nyelvű középiskolában szerzettérettségi bizonyítvány)
  •  alapfokú számítógép kezelői ismeretek
  •  sikeres nyelvi felvételi vizsga

A felvételi vizsga írásbeli vizsgából áll, a vizsga pontos időpontjáról (várhatóan szeptember eleje) e-mailben küldünk értesítést a jelentkezések lezárta után.

ÍRÁSBELI FELVÉTELI a jogi szakfordítói képzésre jelentkezők szűrésére:

A felvételi teszt célja a következő kompetenciák/készségek mérése:
- angol nyelvtudás szintje
- magyar nyelvi (grammatikai, lexikai, stilisztikai), közvetítési és szövegalkotási készségek

A felvételi vizsga leírása:
3 feladatból álló írásbeli vizsga, mely során a jelentkezőknek 2 jogi/közigazgatási szaknyelvi szöveget (pl. aktuális publicisztika) kell lefordítaniuk angolról magyarra és magyarról angolra, számítógép használata nélkül, kézzel írva, nyomtatott szótár használata megengedett. A szövegek terjedelme kb. 150 szó (szövegenként). A vizsga harmadik része önálló fogalmazási feladat megadott témában, melyhez semmilyen segédeszköz nem használható. A fogalmazás terjedelme minimum 250, maximum300 szó.
Az írásbeli vizsga ideje 120 perc, amelyből 80 perc áll a jelentkezők rendelkezésére a két fordításra szótárhasználattal, majd 40 perc a fogalmazási feladatra, szótárhasználat nélkül.

A vizsgázók bármilyen nyomtatott szótárt használhatnak, azonban a felvételire szótárt a jelentkezőknek kell magukkal hozniuk, azt az egyetem csak korlátozott számban tud biztosítani. A felvételi vizsgán összesen 60 pont szerezhető.
A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezőket levélben és e-mailben értesítjük.

A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezőket levélben és e-mailben értesítjük.

Az Intézet a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti, valamint a hallgatók számát korlátozhatja.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a harmadik képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
angol jogi szakfordító szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 285.000 Ft / félév

Képzés napja: péntek délután 13.30-18.30 és szombat 8.15-15.15 (8+8 alkalom)
A következő képzés tervezett indítása: 2019. szeptember 13.

A képzés szakfelelőse: Balogh Dorka

Tanrend

Tárgyak I. félév II. félév III. félév
Fordításelmélet 8B    
Az angol jogi szöveg szerkezete 24B    
Szerződések nyelvi sajátosságai – I. 16K    
EU terminológia – I. 8BZ    
Büntetőjogi terminológia – I. 8KZ    
Polgári eljárásjogi terminológia – I. 8KZ    
Polgári jogi terminológia – I. 8KZ    
Alkotmányjogi és közigazgatási terminológia 8KZ    
Számítógéppel támogatott fordítás 16B    
Szerződések nyelvi sajátosságai – II.   10B  
Írásbeli jogi szaknyelvi kommunikáció – I.   12B  
Megtévesztő nyelvi elemek - I.   12B  
Asszertív megszólalás – I.   8A  
EU terminológia – II.   16KZ  
Büntetőjogi terminológia – II.   8BZ  
Polgári eljárásjogi terminológia – II.    8BZ  
Polgári jogi terminológia – II.   8KZ  
Common Law terminológia   8B  
Közbeszerzési fogalomrendszer   8B  
EPSO – Felkészülés a versenyvizsgára   4A  
Írásbeli jogi szaknyelvi kommunikáció* - II.     12B
Megtévesztő nyelvi elemek* - II.     12K
Asszertív megszólalás* - II.     10A
Európai jogi és gazdasági kommunikációs stratégiák*     12B
ZV előkészítő*     18A
Szakdolgozat      
Összesen 104 102 64

*Távoktatási elemekkel kombinálva!

 

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z= záróvizsga  K=kollokvium  B=beszámoló  A=aláírás

 

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja

x