Európa-jogi szakjogász (angol nyelven)

A képzésen szerzett diploma felsőfokú angol nyelvvizsgával egyenértékű. Az erről szóló igazolást a szakjogász diploma bemutatása ellenében a NyAK (az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja) adja ki.

 

A képzés célja: az angol nyelven folyó szakirányú továbbképzés célja az, hogy jogász szakképzettséggel rendelkezők számára kiegészítő ismereteket nyújtson elsősorban az Európai Unió jogáról, jogalkalmazásról és a jogharmonizációról.

A jelentkezés feltétele:

  • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél
  • magas szintű angol nyelvtudás

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzései félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
Európa-jogi szakjogász
(Lawyer Specialized in European Law)
szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 190.000 Ft / félév

Képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: hétfő délután (tervezett indítás: 2021. február)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Gyeney Laura

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

The Law and Institutions of the EU

10 KZ

-

-

-

Relationship between EU and National Laws

12 KZ

-

-

-

Economy of the EU Policy Making

12 K

-

-

-

Regional Policy of the EU

10 K

-

-

-

European Court of Justice 

16 K

-

-

-

European Private Law

-

12 K

-

-

Internal Market

-

14 KZ

-

-

EU Competition Law

-

12 KZ

-

-

Company Law of the EU

-

10 K

-

-

Tax Harmonisation in the EU

-

12 K

-

-

Human Rights and Minority Rights within the EU

-

-

12 K

-

EU Intellectual Property Law*

-

-

12 VK

-

Environmental Policy of the EU*

-

-

12 VK

-

Theory and Practice of Product Liability, Consumer Protection of the EU* 

-

-

12 VK

-

Foreign and Security Policy of the EU*

-

-

12VK

-

Banking and Financial Law in the EU*

-

-

12 VK

-

Labour Law of the EU* 

-

-

12 VK

-

Justice and Home Affairs in the EU*

-

-

12 VK

-

Public Monopolies and State Aid*

-

-

12 VK

-

Practice of European Law. Case Studies**

-

-

-

40 K

Complex Final Exam Preparation Studies**

-

-

-

20 K

Thesis Consultation

-

-

-

Gyj

Összesen:

60

60

60

60

 Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás  Gyj=gyakorlati jegy K=kollokvium VK= választható kollokvium Z=záróvizsga                                           

* Kötelezően választandó tárgyak: 4 tárgyat kell felvenni, számonkérés módja két tárgynál aláírás, két tárgynál kollokvium.

** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x