Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

 

A képzés célja:  a szakirányú továbbképzés célja mindenekelőtt a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára. A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban.

A jelentkezés feltétele: jogász szakképzettség és oklevél

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 175.000 Ft / félév


A képzés ideje:
2 félév - félévente 12 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)

A képzés szakfelelőse: Dr. Belovics Ervin

Tanrend

Tárgyak I. félév II. félév
Gyermeki alapjogok - nemzetközi jogi keretrendszer 8K -
Büntetőjog  I. 10BZ -
Büntető eljárásjog I. 10BZ -
Ptk. Családjogi Könyve   12KZ
Szabálysértés   4A
Gyermekvédelem I. (Idegenrendészet) 14BZ -
Büntetőjog II. - 12KZ
Büntető eljárásjog II. - 12KZ
Büntetések és intézkedések végrehajtása 10K  
Gyermek-pszichológia és gyermek-pszichiátria 20K  
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem - 6K
Gyermekvédelem II. - 12KZ
Összesen: 70 60

 

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z= záróvizsga  K=kollokvium  B=beszámoló  A=aláírás

 

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja

 

x