Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

 

A képzés célja:  a szakirányú továbbképzés célja mindenekelőtt a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára. A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 175.000 Ft / félév


A képzés ideje:
2 félév - félévente 12 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

A képzés szakfelelőse: Dr. Belovics Ervin

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak I. félév II. félév
Gyermeki alapjogok - nemzetközi jogi keretrendszer 8 K -
Büntetőjog  I. 10 KZ -
Büntető eljárásjog I. 10 KZ -
Gyermekvédelem I. (Idegenrendészet) 14 KZ -
Büntetések és intézkedések végrehajtása 10 K -
Gyermekpszichológia és gyermekpszichiátria 20 K -
Ptk. Családjogi Könyve  - 12 KZ
Szabálysértés  - 4 A
Büntetőjog II. - 12 KZ
Büntető eljárásjog II. - 12 KZ
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem - 6 K
Gyermekvédelem II. - 14 KZ
Szakdolgozat konzultáció   Gyj
Összesen: 72 60

 

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás Gyj=gyakorlati jegy K=kollokvium Z= záróvizsga  

 

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja

 

x