Gazdasági büntetőjogi szakjogász

A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja az, hogy a hallgatók a gazdasági és gazdálkodással összefüggő bűncselekmények feltárásához, jogi megítéléséhez szükséges büntető anyagi és eljárásjogi ismereteiket elmélyítsék, és megszerezzék azokat az általános gazdasági, számviteli, ill. speciális ismereteket, amelyek eredményesebbé teszik a jogalkalmazói (bírói, ügyészi, ügyvédi, nyomozói) munkát, és biztos alapot adnak a további önképzéshez.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
gazdasági büntetőjogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 155.000 Ft / félév

A képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: hétfő délután (tervezett indítás: 2021. február)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Tóth Éva

 

Tanrend

tanrend

tárgyak – oktatók

I.

félév

II.

félév

III.

félév

IV.

félév

Közgazdaságtani ismeretek

10 K

-

-

-

Számvitel

24 K

-

-

-

Vagyonkezelés

12 K

-

-

-

Adó-, jövedéki- és vámjog

16 K

-

-

-

Társasági- és cégjog

-

20 K

-

-

Bankjog

-

12 K

-

-

Értékpapírjog

-

12 K

-

-

Büntetőjog I.

-

16 KZ

-

-

Büntetőjog II.

-

-

34 KZ

-

Büntető eljárásjog

-

-

12 KZ

-

Büntető szakszeminárium

-

-

14 K

-

Gazdasági büntetőjog a gyakorlatban, jogesetmegoldás

-

-

-

40 K

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

-

20 K

Szakdolgozat konzultáció

     

Gyj

Összesen:

62

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

  A=aláírás   Gyj=gyakorlati jegy      K=kollokvium      VK= választható kollokvium          Z=záróvizsga                    

**A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x