Gazdasági jogi szakjogász

A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban közgazdaságtani) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a gazdasági életet érintő (elsősorban magán-) jogi döntések meghozatalához.

A cél olyan jogi szakemberek, gyakorló jogászok, így különösen gazdasági élet szereplőit kiszolgáló vállalati jogászok, ügyvédek, jogtanácsosok, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, bírák képzése, akik önállóan (illetve közgazdászok minimális segítségével) is képesek a munkájuk során a gazdasági oldaláról érkező igények értelmezésére, az ezen igényeknek megfelelő jogi válasz gyors megtalálására. A képzés során a hallgatók képet kaphatnak a joggyakorlat (kisebb részt a jogalkotás) válaszaira váró a gazdasági élet szempontjából legfontosabb problémákról, illetve az ezekre adható alternatív megoldásokról. Ezen alternatívák feltárása, bemutatására, jogi és gazdasági hatásaik szolgáltatják elsősorban a példát a jogi és interdiszciplináris elemzésekhez.
A képzés az alapképzést meghaladó mértékben foglalkozik a gazdasággal szoros kapcsolatban álló jogterületek (szerződési jog, deliktuális felelősség, társasági jog, munkajog, versenyjog, számvitel) aktuális és elméleti kérdéseivel.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
gazdasági jogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Az önköltség összege: 180.000 Ft / félév

A képzés ideje:
2 félév - félévente 10-12 alkalom
Képzési nap: hétfő délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Szalai Ákos

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak I. félév II. félév
Pénzügytan 14 K  
Versenyjog és fogyasztóvédelem 20 KZ  
Kártérítési és biztosítási jog közgazdaságtana I. 10 K  
Szerződési jog és gazdasági összefüggései 16 KZ  
Számvitel I. 10 K  
Számvitel II.   10 K
Alkotmányos tulajdonvédelem   6 A
Kártérítési és biztosítási jog közgazdaságtana II.   6 K
Társasági jog és gazdasági összefüggései   14 KZ
Adójog   8 K
Nemzetközi magánjog   8 A
Szakdolgozat konzultáció   Gy
Összesen: 70 52

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás Gy=gyakorlati jegy K=kollokvium   Z=záróvizsga

 

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja

x