Ingatlanforgalmi szakjogász

A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja a jogász szakképzettséggel rendelkező és az ingatlanforgalmazás területén, a földhivatalokban, valamint az önkormányzatoknál dolgozó, továbbá ingatlanjogi jogvitákra szakosodott, ill. szakosodni kívánó ügyvédek, közigazgatási bírák posztgraduális továbbképzésének biztosítása az ingatlanjogi és más kapcsolódó (műszaki, közgazdasági, településrendezési, stb.) szakterületeken.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.


A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
ingatlanforgalmi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 165.000 Ft / félév

A képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: hétfő délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Darák Péter

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Közigazgatási és ingatlan-nyilvántartási eljárási jog 

14 K

-

-

-

Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási anyagi jog

14 K

-

-

-

Településrendezés és fejlesztés

6 K

-

-

-

Tulajdonjog

26 KZ

-

-

-

Közgazdaságtan, pénzügyi jog pénzügytan

-

12 K

-

-

Ingatlankezelés-, gazdálkodás, marketing

-

12 K

-

-

Épület-, földingatlanok értékbecslése

-

12 K

-

-

Építésügyi igazgatás

-

12 K

-

-

Értékpapírjog

-

12 K

-

-

Termőföldjog hazai és EU szabályozása

-

-

12 K

-

Polgári eljárásjog, végrehajtási jog

-

-

16 KZ

-

Szerződések joga (ingatlanforgalomban használatos szerződések, zálogjog)

-

-

20 KZ

-

Jogesetmegoldás (polgári jog és eljárásjog, ingatlan-nyilvántartási jog)

-

-

12 A

-

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

-

60 K

Szakdolgozat konzultáció

     

Gyj

Összesen:

60

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás Gyj=gyakorlati jegy   K=kollokvium         Z=záróvizsga

** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x