Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász

A képzés célja: az angol nyelven folyó szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisztikai és kriminológiai) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. század bűnözési kihívásait leginkább érintő korrupciós, valamint a pénzmosást érintő bűncselekmények, továbbá a kiberbűnözés megítélése és felderítése tekintetében.

A jelentkezés feltétele:

  • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél
  • az Intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. nyelvvizsga) kötheti

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

 

Önköltség összege: 250,000 Ft / félév

A képzés ideje:
2 félév - félévente 10 alkalom
Tervezett indítás: 2020. szeptember
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Barabás Andrea Tünde

 

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

Bevezetés a magyar és az európai igazságszolgáltatás rendszerébe

10 K

-

Büntetőjogi és kriminológiai alapismeretek

12 K

-

Büntetőeljárási jogi és kriminalisztikai alapismeretek

14 K

-

Büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek

8 K

-

A korrupciós bűncselekmények elméleti kérdései

14 K

-

A korrupciós bűncselekmények gyakorlati kérdései

8 K

-

Megbízhatósági vizsgálat

6 K

-

Nemzetközi bűnügyi együttműködés

10 K

-

A pénzmosás elleni fellépés hazai és nemzetközi eszközei

16 K

-

A pénzmosás bűntettének felderítése és bizonyítása

6 K

-

Vagyonvisszaszerzés

8 K

 -

Internetes bűncselekmények

 -  16 K

Nemzetközi együttműködés a kiberbűncselekményeknél

- 12 K

A kiberbűncselekmények áldozatai

- 6 K

Kiberbűncselekmények az online-kereskedelemben

- 6 K

Szakdolgozat konzultáció

 

Gyj

Összesen:

112

40

 
A záróvizsga témakörei a következők:
1. Korrupció
2. Pénzmosás
3. Kiberbűnözés

 

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás   Gyj=gyakorlati jegy  K=kollokvium    Z=záróvizsga       

**A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x