Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász

A képzés célja: a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisztikai és kriminológiai) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. század bűnözési kihívásait leginkább érintő korrupciós, valamint a pénzmosást érintő bűncselekmények, továbbá a kiberbűnözés megítélése és felderítése tekintetében.

A jelentkezés feltétele: jogász szakképzettség és oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

 

Önköltség összege: 250,000 Ft / félév*

A képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Tervezett indítás: 2020. február 11.

Szakfelelős: Dr. Barabás A. Tünde

 

Tanrend

tanrend

tárgyak – oktatók

I.

félév

II.

félév

Bevezetés a magyar és az európai igazságszolgáltatás rendszerébe

6 B

-

Büntetőjogi és kriminológiai alapismeretek

14 K

-

Büntetőeljárási jogi és kriminalisztikai alapismeretek

14 K

-

Büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek

8 K

-

A korrupciós bűncselekmények elméleti kérdései

14 KZ

-

A korrupciós bűncselekmények gyakorlati kérdései

8 B

-

Megbízhatósági vizsgálat

6 B

-

Nemzetközi bűnügyi együttműködés

10 KZ

-

A pénzmosás elleni fellépés hazai és nemzetközi eszközei

16 K

-

A pénzmosás bűntettének felderítése és bizonyítása

6 B

-

Vagyonvisszaszerzés

8 B

 -

Internetes bűncselekmények

 -  16 K

Nemzetközi együttműködés a kiberbűncselekményeknél

- 12 K

A kiberbűncselekmények áldozatai

- 6 B

Kiberbűncselekmények az online-kereskedelemben

- 6 B

Összesen:

112

40

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z=záróvizsga    K=kollokvium  A=aláírás          B=beszámoló

**A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

x