Környezetvédelmi szakjogász

A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja a környezetvédelmi jogi, valamint a kapcsolódó környezettudományi, gazdasági, jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a jogalkotásban résztvevő, a hatósági jogalkalmazásban dolgozó, illetve a környezetvédelmi jogvitákban eljáró jogászok számára a szakosodást szolgálja.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév,a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
környezetvédelmi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

 

Önköltség összege: 155.000 Ft / félév

A képzés ideje:
4 félév - félévente 10 alkalom
Tervezett indítás: 2021. február
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Bándi Gyula

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Környezettudomány és környezeti informatika

14 K

-

-

-

Környezet-gazdaságtan és környezeti
menedzsment

22 KZ

-

-

-

Környezetjogi elméleti alapok

24 K

-

-

-

Környezetpolitika

-

20 K

-

-

Környezetvédelmi igazgatás általános rész

-

24 KZ

-

-

Környezetvédelmi igazgatás különös rész

-

16 KZ

-

-

Környezetvédelem és polgári jog kapcsolata

-

-

16 K

-

Környezetvédelem és büntetőjog kapcsolata

-

-

8 A

-

EU környezetjog

-

-

20 KZ

-

Nemzetközi környezetjog

-

-

16 K

-

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

-

60 K

Szakdolgozat konzultáció

 -  -  -

Gyj

Összesen:

60

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás  Gyj=gyakorlati jegy  K=kollokvium  Z=záróvizsga             

**A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x