Közbeszerzési szakjogász

A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja a széles értelemben vett közbeszerzés területén gyakorlatorientált, elméletileg is megalapozott jogi és egyéb kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása. A jogi képzésben ez a tárgykör csak érintőlegesen, illetve alternatív módon kerülhetett oktatásra. A képzés keretében lehetőség nyílik a közbeszerzések menetének komplex és gyakorlatias megközelítésére.

A jelentkezés feltétele:  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)

közbeszerzési szakjogász

szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

 

Önköltség összege: 165.000,- Ft / félév

A képzés ideje:
3 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Haszonicsné dr. Ádám Mária

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

Közbeszerzés-történet, közösségi jogi alapok

10 K

-

-

Közbeszerzési jogi alapok

10 K

-

-

Szerződéses jogi ismeretek I.

8 KZ

-

-

Közbeszerzési eljárásjog I.

10 KZ

-

-

Finanszírozási, pénzügyi jogi ismeretek

8 K

-

-

Versenyjogi ismeretek és a közérdekű szolgáltatások

10 K

-

-

Társasági jog és a közbeszerzés

8 K

-

-

Fenntartható és zöld közbeszerzési ismeretek

-

10 K

-

Szerződéses jogi ismeretek – II.

-

8 KZ

-

Közbeszerzési eljárásjog II.

-

12 KZ

-

Támogatásból megvalósuló közbeszerzések

-

8 K

-

Közbeszerzési jogorvoslati ismeretek

-

10 KZ

-

Közgazdasági  ismeretek

-

10 K

-

Közbeszerzési jogesetmegoldás

-

6 A

-

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

60 K

Szakdolgozat konzultáció

   

Gyj

Összesen:

64

64

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A=aláírás  Gyj=gyakorlati jegy  K=kollokvium   Z=záróvizsga             

** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x