Közbeszerzési szakjogász

A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja a széles értelemben vett közbeszerzés területén gyakorlatorientált, elméletileg is megalapozott jogi és egyéb kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása. A jogi képzésben ez a tárgykör csak érintőlegesen, illetve alternatív módon kerülhetett oktatásra. A képzés keretében lehetőség nyílik a közbeszerzések menetének komplex és gyakorlatias megközelítésére.

A jelentkezés feltétele:  jogász szakképzettség és oklevél

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)

közbeszerzési szakjogász

szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

 

Önköltség összege: 165.000,- Ft / félév

A képzés ideje:
3 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)

Szakfelelős: Haszonicsné dr. Ádám Mária

 

Tanrend:

tanrend

tárgyak – oktatók

I.

félév

II.

félév

III.

félév

Közbeszerzés-történet, közösségi jogi alapok

10 B

-

-

Közbeszerzési jogi alapok

10 B

-

-

Szerződéses jogi ismeretek I.

8 KZ

-

-

Közbeszerzési eljárásjog I.

10 KZ

-

-

Finanszírozási, pénzügyi jogi ismeretek

8 B

-

-

Versenyjogi ismeretek és a közérdekű szolgáltatások

10 B

-

-

Társasági jog és a közbeszerzés

8 B

-

-

Fenntartható és zöld közbeszerzési ismeretek

-

10 B

-

Szerződéses jogi ismeretek – II.

-

8 KZ

-

Közbeszerzési eljárásjog II.

-

12 KZ

-

Támogatásból megvalósuló közbeszerzések

-

8 B

-

Közbeszerzési jogorvoslati ismeretek

-

10 KZ

-

Közgazdasági  ismeretek

-

10 B

-

Közbeszerzési jogesetmegoldás

-

6 A

-

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

-

-

60 B

Összesen:

64

64

60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z=záróvizsga    K=kollokvium  A=aláírás          B=beszámoló

** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x