Közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász

A képzés célja: elsősorban a központi államigazgatási szervek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, másodsorban a gazdálkodó szervezetek keretében vagy az ügyvédi és civilszervezeti tevékenység végzése során szabályozási feladatokra szakosodott vagy erre szakosodni kívánó szakemberek (köztisztviselők, közalkalmazottak, ügyvédek, jogtanácsosok) képzése. A különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek a jogászképzés során ilyen speciális tudástartalmú képzést nem kapnak, tanulmányaik során legfeljebb egy-egy tantárgy keretében vagy fakultatív tárgyként jutnak hozzá nem teljes körűen olyan ismeretekhez, amelyek a jogalkotói, jogalkotásban közreműködő tevékenységüket a későbbiekben elősegítik.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

A képzés menete: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 175.000 Ft / félév


A képzés ideje:
2 félév - félévente 12 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Varga Zs. András

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tantárgyak I. félév II. félév
Bevezetés a jogszabályszerkesztés tanba 8 K  
A jogalkotás stratégiai keretei 8 A  
A jogalkotás normatív keretei. Jogforrások jellege és jogforrási hierarchia 10 KZ  
Dereguláció 12 K  
Hatásvizsgálati mechanizmusok 16 KZ  
A jogalkotás nemzetközi determinációi. Jogharmonizáció 16 K  
Jogszabályalkotás a gyakorlatban   10 A
Jogalkotás az önkormányzatoknál   12 KZ
Jogszabályok szövegezése, stilisztika-gyakorlat   10 K
A jogszabályszerkesztés gyakorlata   10 KZ
Kihirdetés, közzététel és hatályosság   6 K
Szabályzatszerkesztés   6 A
Jogszabálytárak, jogi adatbázisok   6 A
Szakdolgozat konzultáció    Gyj
Összesen 70 60

A=aláírás  Gyj=gyakorlati jegy  K=kollokvium  Z=záróvizsga

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x